Łatwa skalowalność, wysoka dostępność, bezpieczeństwo i wydajność.

Pod pojęciem „Migracji” kryje się kilka usług z ich wszelkimi wariantami. Migracja jest to przeniesienie, zaadoptowanie jak również uaktualnienie istniejących systemów, serwerowni czy nawet całej infrastruktury IT do najnowszych standardów obowiązujących na rynku IT. Tym co wyróżnia migrację od zwyczajnego wdrażania nowych systemów oraz rozwiązań jest to, że jej założeniem jest, aby zachowana została integralność wszystkich danych, systemów oraz ciągłość procesów organizacji.

Posiadaczom starszych wersji systemów, proponujemy ich migrację do nowszych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu infrastruktura będzie bardziej elastyczna, bezpieczna oraz zgodna ze współczesnymi standardami IT. Mając na uwadze, że wiele z tych systemów jest nadal wykorzystywanych w bieżących procesach biznesowych i są ich niezbędnymi składnikami, oferujemy możliwość ich konserwacji oraz wirtualizacji.

 

W ramach migracji możemy wykonać szereg usług m.in.:

Wirtualizacja
Zwirtualizowanie istniejącej fizycznej infrastruktury do nowego środowiska którym mogą być min: hosty klienta, chmura prywatna, chmura hybrydowa czy chmura publiczna.
Migracja środowiska
Migracja środowiska wirtualnego pomiędzy hypervisorami w każdym możliwym kierunku kvm<->VMVARE<-> hiper-v<->XEN oraz do chmury (prywatnej/hybrydowej/publicznej).
Migracja danych
Migracja danych z istniejących środowisk do środowisk spełniających najnowocześniejsze standardy, m.in:
• fizyczne maszyny do macierzy,
• fizyczne maszyny do cloud storage,
• macierze do cloud storage.
Migracja systemów
Migracja systemów operacyjnych do ich najnowszych wersji lub do zupełnie innej rodziny systemów.
Migracja serwerów
Migracja serwerów pocztowych on-prem do chmury (np. exchange lub home.pl do o365).
Migracja do systemu
Migracja do nowej wersji systemu. Usługa obejmuje przeniesienie danych i bieżącej konfiguracji środowiska klienta do nowego systemu. Dotyczy również sytuacji wymiany/aktualizacji systemów na posiadanej platformie sprzętowej.
Migracja do systemu
Migracja do innego systemu. Usługa obejmuje przeniesienie danych oraz konfigurację środowiska w nowym systemie, w sposób umożliwiający poprawną pracę wymaganych aplikacji.
Migracja do lokalizacji
Migracja do innej lokalizacji. Usługa dotyczy w szczególności przeniesienia przetwarzania do zewnętrznego usługodawcy (outsourcing) i obejmuje konfigurację umożliwiającą zdalną pracę w systemie. W tym celu tworzone są połączenia komunikacyjne oraz konfigurowane środowisko użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami i usługami.

Zapytaj o wycenę!