Robotic Process Automation

Firma Automa Services została stworzona w celu wdrażania usprawnień i optymalizacji procesów biznesowych wykorzystując do tego celu najnowszą technologię IT – Robotic Process Automation.

Będąc oficjalnym partnerem UiPath – światowego lidera technologii RPA – zapewniamy wdrożenia automatyzacji procesów charakteryzujące się najwyższą stabilnością, skalowalnością i szybkością developmentu „robotów programowych”.

Zapraszamy Państwa na naszą stronę Automa Services (https://www.automaservices.com) oraz do kontaktu: info@automaservices.com

Naszym klientom oferujemy usługi z zakresu:

Robotyzacji procesów

 • Konstrukcja Strategii Robotyzacji Przedsiębiorstwa
 • Zdefiniowanie i wdrożenie kryteriów klasyfikacji i priorytetyzacji procesów do robotyzacji
 • Tworzenie „robotów programowych”, które realizują zdefiniowaną logikę biznesową o oparciu o interfejsy dedykowane pracownikom: ekran, mysz, klawiatura (Break Even Point inwestycji na robotyzacje na poziomie kilku miesięcy)
 • Realizacja integracji pomiędzy-systemowej na dowolnym poziomie: od API do GUI
 • Zrobotyzowana digitalizacja dokumentów, czyli połączenie technologii OCR z robotyzacją w celu zapewnienia sprawnej cyfryzacji firm
 • Wsparcie i utrzymanie w zakresie wdrożonych rozwiązań dla Klientów w modelu Managed RPA
 • Możliwość konstrukcji bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury IT robotyzacji firmy dzięki partnerstwu z MAIN

Optymalizacji procesów biznesowych

 • Realizacja optymalizacji procesów biznesowych w formule warsztatowej
 • Zastosowanie metodyki Lean Six Sigma ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia procesu (koncepcja SIPOC) oraz optymalizacje z wykorzystaniem techniki DMAIC
 • Konstrukcja rekomendacji audytowych wraz ze stworzeniem priorytetyzacji usprawnień w oparciu o heat-map’y bezpośrednio wspierające cele strategiczne naszych Klientów
 • Prezentacja i przygotowanie materiałów w celu uzyskania akceptacji działań naprawczych oraz usprawnień ze szczególnym naciskiem na automatyzacje w technologii RPA

Audytu wdrożonych rozwiązań RPA

 • Audyt zrealizowanych automatyzacji pod kątem szybkości, stabliności i bezpieczeństwa
 • Rekomendacje modyfikacji istniejących robotów celem poprawy ich efektywności
 • Naprawa bądź wsparcie Klientów w naprawie rozwiązań robotycznych, które mogą zostać zoptymalizowane
 • Audyt polityk, procesów i procedur zarządzania robotyzacją w przedsiębiorstwach

Szkoleń z zakresu robotyzacji (developmentu, utrzymania, zarządzania)

 • Szkolenia RPA Foundation pozwalające zbudować świadomość technologii RPA w firmach (w działach zarówno technicznych jak i działach biznesowych)
 • Szkolenia RPA Developer pozwalające na budowę zespołów programistów robotów
 • Szkolenia RPA Manager w celu uzyskania wiedzy i praktyki w obszarze zarządzania obszarem robotyzacji firm
 • Szkolenia tematyczne dotyczące konkretnych typów procesów i charakterystyce ich automatyzacji
 • Budowa RPA Center of Excellence

Skontaktuj się bezpośrednio ze mną lub wypełnij formularz

Zapraszam do współpracy
Adrianna Jabłońska
Partner Account Manager
+48 663 661 518
ajablonska@main.pl