O Spółce

MAIN Interconnection Sp. z o.o. zapewnia bezpieczne rozwiązania informatyczne i usługi dla klientów wymagających wysokiej jakości. Zastosowanie skutecznej technologii znacząco zwiększa szanse obrony przed bardzo wysublimowanymi formami cyberataków, daje pełen obraz ruchu w sieci i gwarantuje efektywną ochronę zasobów firmy.

Firma specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu zabezpieczeń dla istotnych obszarów sieci IT/IoT przedsiębiorstw różnej wielkości i na rożnym poziomie świadomości.

Dokumenty

Oświadczenie do MAIN Interconnection Sp. z o.o.

Oświadczenie do MAIN Sp. z o.o.

Pełnomocnictwo MAIN Interconnection Sp. z o.o.

Pełnomocnictwo MAIN Sp. z o.o.

Plan połączenia

Załącznik nr 5 do planu połączenia spółek

Zawiadomienie o zamiarze połączenia (MAIN Interconnection Sp. z o.o.)

Zawiadomienie o zamiarze połączenia (MAIN Sp. z o.o.)

Zgłoszenie planu połączenia (MAIN Interconnection Sp. z o.o.)

Zgłoszenie planu połączenia (MAIN Sp. z o.o.)

Zgoda wspólników

Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (MAIN Sp. z o.o.)

Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (MAIN Interconnection Sp. z o.o.)