Network Operations Center

Wydajność i dostępność rozbudowanych sieci firmowych

Bezpieczna sieć w Twojej firmie

Network Operations Center (NOC) to kompleksowa usługa umożliwiająca wykrywanie i szybką reakcję na incydenty w infrastrukturze sieciowej.

NOC gwarantuje stały nadzór nad urządzeniami i ich parametrami w obszarach takich jak sieć LAN, WIFI oraz WAN, które umożliwiają wymianę danych w sieciach lokalnych i poza nimi.

Dzięki temu NOC zapewnia stabilne oraz wydajne działanie środowisk służących do komunikacji i wymiany informacji w procesach biznesowych.

Zespół analityków NOC stale monitoruje parametry urządzeń należących do infrastruktury sieciowej klienta oraz tworzy procesy wykrywania i zarządzania incydentami poprzez:

 • Zapewnienie reakcji na wykryte incydenty i ich rejestrację,
 • Przeprowadzanie analiz i diagnostyki,
 • Podejmowanie aktywnego działania w celu rozwiązania problemu w podstawowym zakresie,
 • Dalszą eskalację.

Korzyści z Network Operations Center

 • Większa wykrywalność incydentów w sieci firmowej
 • Możliwość szybszej reakcji i naprawy
 • Utrzymanie stałej, optymalnej wydajności i dostępności sieci
 • Ułatwienie inwentaryzacji wykorzystywanych zasobów sieciowych

Zakres usługi NOC

Network Operations Center nadzoruje działanie urządzeń w sieci klienta poprzez monitorowanie ich parametrów i wykrywanie incydentów w zakresie:

 • Dostępności i stanu technicznego urządzeń tworzących infrastrukturę komunikacyjną (routery, przełączniki, bezprzewodowe punkty dostępu),
 • Wydajności (obciążenie procesorów i pamięci urządzeń),
 • Łączności poprzez połączenia przewodowe (stan, obciążenie, błędy transmisji, parametry transmisji),
 • Łączności poprzez połączenia bezprzewodowe (stan, poziom sygnału, liczba podłączonych urządzeń, prędkość transmisji, obciążenie ruchem),
 • Łączności do sieci Internet (stabilność działania oraz dostępność łączy głównych i zapasowych).

#zadajpytanie

Stwórzmy rozwiązanie dla Ciebie!

Porozmawiajmy

Umów się na bezpłatną rozmowę

Dlaczego MAIN?

 • Indywidualne podejście do Twojej firmy i infrastruktury
 • Procedury i systemy nadzoru dopasowane do Twoich potrzeb
 • Proaktywny monitoring
 • Analitycy NOC z wieloletnim doświadczeniem
 • Profesjonalna komunikacja i obsługa incydentów
 • Rekomendacje zmian na podstawie obserwacji infrastruktury

Sprawdzony proces wdrożenia

1. Rozpoznanie

Analizujemy Twoje potrzeby oraz infrastrukturę

W pierwszej kolejności ustalane są potrzeby i wymagania klienta oraz zbierane są informacje dotyczących jego infrastruktury, która miałaby zostać objęta usługą nadzoru.

Na podstawie tego MAIN przygotowuje założenia co do wdrożenia usługi w środowisku klienta i prezentuje klientowi możliwe rozwiązania.
Nie zawsze migrujemy wszystko, gdyż czasem najlepsza jest opcja hybrydowa – część zasobów pozostaje na serwerach lokalnych, a część jest przenoszona do chmury. Na tym etapie szukamy też możliwych usprawnień, np. zwiększenia wydajności systemów.

2. Propozycja

Planujemy zakres ofery dopasowanej do Twoich potrzeb

Następnie opracowujemy i ustalamy z klientem procedury obsługi incydentów, które będą wykrywane przez automatyczny system nadzoru (w tym: możliwe formy eskalacji, SLA, współpraca z innymi zespołami w strukturach klienta).

Przygotowujemy standardy konfiguracji urządzeń do współpracy z systemem nadzoru (nazewnictwo urządzeń, opisy interfejsów itp., schemat opisu lokalizacji urządzeń).Zależnie od potrzeb Twojego zespołu oferujemy również szkolenia w zakresie korzystania z nowego środowiska.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu projektu z MAIN otrzymujesz kompletny pakiet informacji dotyczących planu wdrożenia, wyceny rozwiązania oraz korzyści płynących z zaprojektowanego środowiska.

3. Wdrożenie

Realizujemy ustalony wcześniej plan

Po dopracowaniu wszelkich ustaleń zespół MAIN przeprowadza instalację i konfigurację systemu nadzoru. Na tym etapie klient konfiguruje też te urządzenia, które mają być objęte nadzorem (MAIN zapewnia wsparcie w tym zakresie w razie wyrażenia przez klienta takiej potrzeby).

Następuje pełne uruchomienie usługi NOC.
Finalne przełączenie się na zasoby chmurowe można często wykonać w 1-3 minuty i skoordynować z regularnymi przerwami technicznymi. Na koniec przeprowadzamy testy przeniesionej infrastruktury.

4. Utrzymanie

Weryfikujemy stopień realizacji planu i monitorujemy Twoją sieć

W początkowej fazie tego etapu wprowadzamy ostatnie korekty dotyczące procedur obsługi incydentów lub konfiguracji monitoringu.

Po uruchomieniu nadzoru rozpoczyna się aktywny proces świadczenia usługi - analitycy NOC weryfikują i analizują wykrywane incydenty podejmując działania zgodne z ustaleniami z klientem. Na podstawie swoich obserwacji oraz doświadczenia zespół MAIN przedstawia też rekomendacje, np. dotyczące usprawnienia infrastruktury lub zmian w konfiguracji środowiska nadzoru.

#darmowyebook

Przewodnik po Disaster Recovery

Chcesz usprawnić sieć w firmie?

Napisz do nas, a odpowiedź otrzymasz w ciągu 4 godzin (pn-pt 8-17). Wszystkie wyceny są bezpłatne.

Tomasz Dąbrowski
Senior Network Engineer

Więcej o naszych rozwiązaniach

Przejrzyj case studies

Logistyka w chmurze ułatwia cyfrową transformację do Logistyki 4.0, zwiększa konkurencyjność oraz poziom ciągłości działania i oszczędności.

Rozwiązania chmurowe wspierają polskie firmy w osiągnięciu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i produkcji bez przestojów.

Certyfikowane centrum danych MAIN oferuje firmie SeaChange najwyższy standard kolokacji m.in. w zakresie bezpieczeństwa i łączności.