Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211), przy ulicy Giełdowa 7/9, KRS: 0000560747, NIP: 5252620555, REGON: 361665837 (dalej: „MAIN”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, komunikacji związanej ze oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rozliczeń i księgowości, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne), a także polegających na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Państwa danych w tym drugim celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – „W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 6 lat.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo wyżej, w sekcji „W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?

Podanie podstawowych danych w formularzach umożliwia nam świadczenie danej usługi.
W formularzach na podstronach kontakt, cennik, rozwiązania (i podstrony), szkolenia (i podstrony) pozyskujemy jedynie podstawowe informacje, zgodne z polami formularza. Są to: imię, nazwisko, email, numer telefonu oraz treść zapytania. W formularzu na podstronie cennik opcjonalnymi, dobrowolnym danami jest podanie informacji w polach nazwy firmy oraz jakie rozwiązanie nas interesuje. W przypadku formularzy szkolenia i rozwiązania – dodatkowymi, opcjonalnym danymi, które można podać są stanowisko oraz nazwa firmy.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics). Opcjonalna zgoda na przetwarzanie danych w postaci newslettera wymaga podania jedynie adresu mailowego.

W przypadku konkursów – dla każdego z nich przygotowywane są indywidualnie dopasowane dokumenty w postaci regulaminu oraz polityki prywatności, które każdy uczestnik wysyłając formularz musi zaakceptować. Ich treści znajdują się na stronach konkursowych.

W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej – nie wymagamy odgórnie żadnych danych. Wiadomo, że po otrzymaniu wiadomości mailowej, będziemy posiadać Państwa adres mailowy, a w przypadku połączenia telefonicznego – Państwa numer telefonu. Dodatkowymi danymi będą dane dobrowolnie podane, przykładowo: treść zapytania, imię i/lub nazwisko itd.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz MAIN, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.

Państwa dane przekazujemy zatem:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
  • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności),
  • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

 

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez MAIN Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaną Państwo powiadomieni),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas, Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy powiedzieć nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu (w tym wysyłki newslettera). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W przypadku jedynie chęci zrezygnowania z otrzymywania dalszej komunikacji newsletterowe, udostępniamy następujące możliwości wypisania się z niego:

 • kliknięcie w link WYPISZ SIĘ, który dostępny jest w każdej nadawanej przez nas wiadomości newsletterowej,
 • wysłanie wiadomości mailowej pod adres iod@eipgroup.pl, której temat brzmi: „Wypisanie się z newslettera”, o następującej treści: „Proszę o usunięcie mojego adresu: [adres email] z bazy danych newslettera firmy MAIN.”

 

Jak można się z nami skontaktować?

Zawsze mogą Państwo napisać na adres MAIN sp. z o.o. / ulica Giełdowa 7/9 / 01-211 Warszawa lub skontaktować się z nami poprzez e-mail iod@eipgroup.pl lub zadzwonić pod numer +22 339 18 98.