Kontenery i mikroserwisy – Managed Kubernetes

Środowiska do zwinnego tworzenia oprogramowania
– w chmurze i na bare metalu

Testuj za darmo Dowiedz się więcej

Kontenery i mikroserwisy

Kontenery i przewaga jaką dają

Kontenery to samodzielne pakiety oprogramowania, zawierające wszystkie komponenty niezbędne do uruchomienia aplikacji:
kod źródłowy, środowisko uruchomieniowe, narzędzia i biblioteki systemowe oraz pliki konfiguracyjne.

Taka budowa pozwala na łatwe przenoszenie kontenerów między dowolnymi środowiskami, a także wydajne wykorzystywanie sprzętu fizycznego – a co za tym idzie oszczędności.

Kontenery to samodzielne pakiety oprogramowania

Dlaczego kontenery?

Wydajność kontenerów

Wydajność

Kontenery umożliwiają lepsze wykorzystanie procesora i pamięci, ponieważ współużytkują jądro systemu operacyjnego maszyny fizycznej, na której się znajdują. Takie efektywne używanie zasobów zapewnia też oszczędności.

Skalowalność kontenerów

Skalowalność

Rozbudowane i wymagające aplikacje, dzięki konteneryzacji mogą być dzielone na mikroserwisy zamknięte w kontenerach. Łatwość dokładania kolejnych kontenerów zapewnia im stabilne działanie nawet przy dużym obciążeniu.

Przenośność kontenerów

Przenośność

Kontenery zawierają wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia kodu. Software może zostać napisany raz, a następnie być uruchamiany bez ponownego konfigurowania na różnych środowiskach.

Separacja kontenerów

Separacja instancji

Kontenery są od siebie oddzielone, co pozwala na wprowadzanie zmian w jednym z nich bez zaburzania pracy pozostałych. Oznacza to też, że awaria w danym kontenerze nie spowoduje zatrzymania całości aplikacji.

Masz pytania o tę usługę?

Zadaj je nam. Kliknij w przycisk i wypełnij prosty formularz.
Możesz też umówić się na bezpłatną konsultację z ekspertem MAIN.

Bezpłatna konsultacja

kontenery

Wojciech Lewandowski Head of Cloud Engineering & Operations

Konteneryzacja w najlepszym wydaniu

Wdrażamy i obsługujemy kontenery oparte na wiodących platformach Kubernetes, w tym:
RedHat OpenShift i OKD, Rancher, VMware Tanzu czy MicroK8S od Canonical.
Jesteśmy partnerem RedHat, VMware i SUSE.

Sprawdzony sposób wdrożenia

1. Rozpoznanie

Na tym etapie inżynierowie MAIN zapoznają się z potrzebami Twojej organizacji w zakresie kontenerów, celami biznesowymi i obecną infrastrukturą. Dzięki temu, możemy dobrać technologię konteneryzacji oraz parametry środowiska (np. rodzaj architektury, liczba klastrów) tak aby spełniały specyfikę procesów biznesowych.

2. Propozycja

Przedstawiamy ofertę na kontenery, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojej organizacji. Oprócz parametrów technicznych precyzujemy w niej takie elementy warunków umowy, jak SLA (czyli określany procentowo poziom dostępności usług; zalecane jest min. 99%) oraz tzw. exit plan, czyli ramy czasowe i działania, które obie strony powinny podjąć w sytuacji rezygnacji z usługi.

Zależnie od potrzeb Twojego zespołu oferujemy również szkolenia w zakresie korzystania z nowego środowiska.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu projektu z MAIN otrzymujesz kompletny pakiet informacji dotyczących planu wdrożenia, wyceny rozwiązania oraz korzyści płynących z zaprojektowanego środowiska opartego o kontenery.

3. Wdrożenie

Na tym etapie realizujemy ustalony plan. Zespół inżynierów MAIN wykonuje prace w sposób, który niweluje negatywne skutki przełączenia środowisk lub ewentualnych niedostępności. Jednocześnie dostosowujemy plany do specyfiki pracy Twojej organizacji, by uniknąć przestojów lub ograniczyć je do minimum.

Finalne przełączenie się na kontenery można skoordynować z regularnymi przerwami technicznymi. Na koniec przeprowadzamy testy utworzonego środowiska.

4. Utrzymanie

Na tym etapie weryfikujesz, czy założone w propozycji wydajność i funkcjonalności zostały przez nas dostarczone.

W zależności od wybranego modelu świadczenia usługi administracja kontenerami odbywa się w jednym z trzech trybów:

 • IaaS - zarządzamy infrastrukturą, na której osadzone są kontenery. Za pozostałe warstwy środowiska odpowiada zespół IT klienta;
 • PaaS – administrujemy infrastrukturą oraz dbamy o wdrożone środowisko kontenerowe;
 • SaaS – zarządzamy wszystkimi warstwami wraz z instalacją aplikacji końcowej na środowisku kontenerowym.

Na każdym poziomie administracji zapewniamy też m.in.:

 • Backup – wykonywanie kopii zapasowych wg ustalonego harmonogramu, weryfikacja ich poprawności, testy odtworzenia;

 • Monitoring środowiska – zespół MAIN monitoruje fizyczny sprzęt, na którym uruchomione jest środowisko konteneryzacji;
 • Monitoring procesów biznesowych - oprócz monitoringu infrastruktury sprawdzamy również, czy cały proces biznesowy (np. dokonanie zamówienia w sklepie internetowym) jest możliwy do wykonania.

Od tego momentu podejmujesz też decyzje o dalszym dostosowaniu środowiska kontenerowego do potrzeb firmy. Służymy Ci radą i pomocą na każdym kroku – do Twojej dyspozycji są opiekunowie biznesowi, techniczni oraz Project Managerowie.

Masz pytania?

Mamy odpowiedzi.

Czym są kontenery i konteneryzacja?

Kontenery to lekkie, wykonywalne i odseparowane jednostki oprogramowania, które można uruchomić w dowolnym środowisku.

Ich najważniejsze cechy to wydajność, przenośność oraz skalowalność. Kontenery ułatwiają rozwój i ciągłe wprowadzanie zmian, dzięki czemu są niezbędnym narzędziem w metodologii CI/CD (Continuous integration and Delivery)

Konteneryzacja oznacza więc opakowanie kodu aplikacji ze wszystkimi niezbędnymi do działania bibliotekami i zależnościami w odizolowany kontener, który można uruchomić na dowolnej infrastrukturze.

Czym są mikroserwisy?

Mikroserwisy to podejście do tworzenia aplikacji podzielonych na wiele modułów. Każdy moduł jest odpowiedzialny za jedną funkcjonalność i komunikuje się z innymi, tworząc spójną całość – aplikację lub system. Taki podział ułatwia zarządzanie i rozwój – odseparowaną funkcjonalność można wymienić, ulepszyć lub naprawić bez zaburzania pracy całości aplikacji.

Co oznacza orkiestracja kontenerów?

Orkiestracja kontenerów to system, który automatyzuje i upraszcza tworzenie, wdrażanie oraz zarządzanie kontenerami. Upraszcza on pracę związaną z przydzielaniem zasobów i równoważeniem obciążenia w obrębie kontenerów, a także pomaga organizować i replikować ich instancje oraz grupować je w klastry. Najpopularniejszym narzędziem do orkiestracji kontenerów jest platforma Kubernetes.

Chcesz przetestować kontenery w MAIN?

Skontaktuj się z nami. Udostępnimy Ci bezpłatnie zasoby do testów wybranej technologii.

  Wolisz porozmawiać? Wybierz termin

  Michał Kaczorowski

  Michał Kaczorowski
  Head of Infrastructure

  Więcej o konteneryzacji

  Chmura dla software house? Hatomi wybrał chmurę prywatną w MAIN, by osiągnąć większą elastyczność zarządzania zasobami i środowiskami developerskimi.

  Konteneryzacja z infrastrukturą ARM z platformą IDP Timoni i procesorami ARM i development na Kubernetesie pozwalają na bardziej efektywną pracę z oprogramowaniem w środowiskach Cloud-Native.

  Dzięki chmurze i kontenerom optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa bez utraty konkurencyjności jest możliwa - nawet w obliczu skoków cen.