Kontenery i mikroserwisy

Środowiska do zwinnego tworzenia oprogramowania
– w chmurze i na bare metalu

Kontenery i mikroserwisy

Przewaga dzięki kontenerom

Kontenery to samodzielne pakiety oprogramowania, zawierające wszystkie komponenty niezbędne do uruchomienia aplikacji:
kod źródłowy, środowisko uruchomieniowe, narzędzia i biblioteki systemowe oraz pliki konfiguracyjne.

Taka budowa pozwala na łatwe przenoszenie kontenerów między dowolnymi środowiskami, a także wydajne wykorzystywanie sprzętu fizycznego – a co za tym idzie oszczędności.

Kontenery to samodzielne pakiety oprogramowania

Dlaczego kontenery?

Konteneryzacja doskonale wpisuje się w innowacyjne wzorce tworzenia oprogramowania.

Wydajność kontenerów

Wydajność

Kontenery umożliwiają lepsze wykorzystanie procesora i pamięci, ponieważ współużytkują jądro systemu operacyjnego maszyny fizycznej, na której się znajdują. Takie efektywne używanie zasobów zapewnia też oszczędności.

Skalowalność kontenerów

Skalowalność

Rozbudowane i wymagające aplikacje, dzięki konteneryzacji mogą być dzielone na mikroserwisy zamknięte w kontenerach. Łatwość dokładania kolejnych kontenerów zapewnia im stabilne działanie nawet przy dużym obciążeniu.

Przenośność kontenerów

Przenośność

Kontenery zawierają wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia kodu. Software może zostać napisany raz, a następnie być uruchamiany bez ponownego konfigurowania na różnych środowiskach.

Separacja kontenerów

Separacja instancji

Kontenery są od siebie oddzielone, co pozwala na wprowadzanie zmian w jednym z nich bez zaburzania pracy pozostałych. Oznacza to też, że awaria w danym kontenerze nie spowoduje zatrzymania całości aplikacji.

Konteneryzacja w najlepszym wydaniu

Zespół MAIN wdraża i obsługuje kontenery oparte na wiodących platformach Kubernetes, w tym:
RedHat OpenShift i OKD, Rancher, VMware Tanzu czy MicroK8S od Canonical.
Jesteśmy partnerem RedHat, VMware i SUSE.

Sprawdzony proces wdrożenia

Twoja droga do kontenerów w 4 krokach

1. Rozpoznanie

Na tym etapie inżynierowie MAIN zapoznają się z potrzebami Twojej organizacji w zakresie kontenerów, celami biznesowymi i obecną infrastrukturą. Dzięki temu, możemy dobrać technologię konteneryzacji oraz parametry środowiska (np. rodzaj architektury, liczba klastrów) tak aby spełniały specyfikę procesów biznesowych.

2. Propozycja

Przedstawiamy ofertę na kontenery, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojej organizacji. Oprócz parametrów technicznych precyzujemy w niej takie elementy warunków umowy, jak SLA (czyli określany procentowo poziom dostępności usług; zalecane jest min. 99%) oraz tzw. exit plan, czyli ramy czasowe i działania, które obie strony powinny podjąć w sytuacji rezygnacji z usługi.

Zależnie od potrzeb Twojego zespołu oferujemy również szkolenia w zakresie korzystania z nowego środowiska.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu projektu z MAIN otrzymujesz kompletny pakiet informacji dotyczących planu wdrożenia, wyceny rozwiązania oraz korzyści płynących z zaprojektowanego środowiska opartego o kontenery.

3. Wdrożenie

Na tym etapie realizujemy ustalony plan. Zespół inżynierów MAIN wykonuje prace w sposób, który niweluje negatywne skutki przełączenia środowisk lub ewentualnych niedostępności. Jednocześnie dostosowujemy plany do specyfiki pracy Twojej organizacji, by uniknąć przestojów lub ograniczyć je do minimum.

Finalne przełączenie się na kontenery można skoordynować z regularnymi przerwami technicznymi. Na koniec przeprowadzamy testy utworzonego środowiska.

4. Utrzymanie

Na tym etapie weryfikujesz, czy założone w propozycji wydajność i funkcjonalności zostały przez nas dostarczone.

W zależności od wybranego modelu świadczenia usługi administracja kontenerami odbywa się w jednym z trzech trybów:

 • IaaS - zarządzamy infrastrukturą, na której osadzone są kontenery. Za pozostałe warstwy środowiska odpowiada zespół IT klienta;
 • PaaS – administrujemy infrastrukturą oraz dbamy o wdrożone środowisko kontenerowe;
 • SaaS – zarządzamy wszystkimi warstwami wraz z instalacją aplikacji końcowej na środowisku kontenerowym.

Na każdym poziomie administracji zapewniamy też m.in.:

 • Backup – wykonywanie kopii zapasowych wg ustalonego harmonogramu, weryfikacja ich poprawności, testy odtworzenia;

 • Monitoring środowiska – zespół MAIN monitoruje fizyczny sprzęt, na którym uruchomione jest środowisko konteneryzacji;
 • Monitoring procesów biznesowych - oprócz monitoringu infrastruktury sprawdzamy również, czy cały proces biznesowy (np. dokonanie zamówienia w sklepie internetowym) jest możliwy do wykonania.

Od tego momentu podejmujesz też decyzje o dalszym dostosowaniu środowiska kontenerowego do potrzeb firmy. Służymy Ci radą i pomocą na każdym kroku – do Twojej dyspozycji są opiekunowie biznesowi, techniczni oraz Project Managerowie.

Chcesz lepiej poznać kontenery?

Sprawdź poradnik, w którym omawiamy takie zagadnienia jak:

 • Kontenery i mikroserwisy oraz konteneryzacja w praktyce
 • Porównanie z wirtualizacją i serverless
 • Wyzwania stawiane przez konteneryzację

Czytaj więcej

Kontenery w chmurze - Kubernetes

Więcej o naszych rozwiązaniach

Przejrzyj artykuły

Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami to dwie kluczowe kwestie, w których wsparcie zapewniają dostawcy chmury prywatnej, pentestów i SZBI.

Bezpieczeństwo EDM jest kluczowe, dlatego firma Dobre Zdrowie wybrała dedykowany backup dla radiologii. Sprawdź płynące z niego korzyści.

EIP i MAIN wyszły naprzeciw potrzebom Inter Cars, tworząc środowisko w nowoczesnej serwerowni i zwiększając ciągłość działania klienta.

Chcesz przetestować kontenery?

Skontaktuj się z nami. Udostępnimy Ci bezpłatnie zasoby do testów wybranej technologii.

  * Pola obowiązkowe

  Paweł Król - kontakt

  Paweł Król
  Cloud Systems Delivery Coordinator