SZBI/ISMS – ISO/IEC 27001

Wdrażanie
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zadbaj o bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji dzięki wprowadzeniu międzynarodowej normy ISO/IEC 27001.

Czym jest norma
ISO/IEC 27001?

 • Norma ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard określający wymagania dla SZBI – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ang. ISMS – Information Security Management System).
 • Obejmuje wszystkie zagadnienia dot. ochrony danych przetwarzanych przez organizację i systematyzuje polityki, instrukcje, procedury, zasady i działania w tym obszarze.
 • Certyfikat ISO 27001 to niezależne i obiektywne potwierdzenie, że system zarządzania informacją w Twojej organizacji spełnia międzynarodowe wymagania.

Co oferujemy w ramach SZBI?

Konsultacje

Konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZBI zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

Audyty

Prowadzenie audytów wewnętrznych, których efektem jest raport wskazujący, jakie obszary i procesy należy usprawnić.

Outsourcing utrzymania, rozwoju i doskonalenia SZBI

M.in. koordynowanie funkcjonowania SZBI, audyty wewnętrzne, audyty dostawców, zarządzanie dokumentacją i organizacja przeglądu zarządzania.

Poznaj proces wdrożenia SZBI

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnego z normą ISO/IEC 27001, odbywa się według ściśle ustalonych kroków:

Korzyści z wdrożenia SZBI

Jakie korzyści odniesie Twoja organizacja dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)?

 • Proaktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do sterowania operacyjnego oraz definiowanie odpowiednich działań postępowania z ryzykiem w tym zabezpieczeń;
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar);
 • Przygotowanie na incydenty zw. z bezpieczeństwem informacji – w tym skuteczne przezwyciężenie ich (efektywna odpowiedź na incydenty, minimalizacja ich wpływu na organizację) dzięki odpowiednim procedurom;
 • Zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców (wszystkich interesariuszy);
 • Ochrona i poprawa reputacji firmy i danej marki;
 • Spełnienie coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań w tym zakresie, wymagań obecnych i potencjalnych klientów organizacji, a także ubezpieczycieli (certyfikat może wpłynąć na ograniczenie wysokości składki ubezpieczeniowej);
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Twoich interesów w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją;
 • Odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych;
 • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jak zyskać bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami?

Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami to dwie kluczowe kwestie, w których wsparcie zapewniają dostawcy chmury prywatnej, pentestów i SZBI.

Sprawdź poradnik

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej organizacji?

Napisz do nas - skontaktujemy się w ciągu 1 dnia roboczego. Wszystkie wyceny usług są bezpłatne.

  Wolisz porozmawiać? Wybierz termin

  Security Operations Center

  Maciej Bartkowski
  Ekspert ds. Bezpieczeństwa, audytor ISO, CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), członek ISACA i ISSA