SZBI/ISMS – ISO/IEC 27001

Wdrażanie
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zadbaj o bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji dzięki wprowadzeniu międzynarodowej normy ISO/IEC 27001.

Czym jest norma
ISO/IEC 27001?

 • Norma ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard określający wymagania dla SZBI – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ang. ISMS – Information Security Management System).
 • Obejmuje wszystkie zagadnienia dot. ochrony danych przetwarzanych przez organizację i systematyzuje polityki, instrukcje, procedury, zasady i działania w tym obszarze.
 • Certyfikat ISO 27001 to niezależne i obiektywne potwierdzenie, że system zarządzania informacją w Twojej organizacji spełnia międzynarodowe wymagania.

Co oferujemy w ramach SZBI?

Konsultacje

Konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZBI zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

Audyty

Prowadzenie audytów wewnętrznych, których efektem jest raport wskazujący, jakie obszary i procesy należy usprawnić.

Outsourcing utrzymania, rozwoju i doskonalenia SZBI

M.in. koordynowanie funkcjonowania SZBI, audyty wewnętrzne, audyty dostawców, zarządzanie dokumentacją i organizacja przeglądu zarządzania.

Poznaj proces wdrożenia SZBI

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnego z normą ISO/IEC 27001, odbywa się według ściśle ustalonych kroków:

Korzyści z wdrożenia SZBI

Jakie korzyści odniesie Twoja organizacja dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)?

 • Proaktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do sterowania operacyjnego oraz definiowanie odpowiednich działań postępowania z ryzykiem w tym zabezpieczeń;
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar);
 • Przygotowanie na incydenty zw. z bezpieczeństwem informacji – w tym skuteczne przezwyciężenie ich (efektywna odpowiedź na incydenty, minimalizacja ich wpływu na organizację) dzięki odpowiednim procedurom;
 • Zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców (wszystkich interesariuszy);
 • Ochrona i poprawa reputacji firmy i danej marki;
 • Spełnienie coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań w tym zakresie, wymagań obecnych i potencjalnych klientów organizacji, a także ubezpieczycieli (certyfikat może wpłynąć na ograniczenie wysokości składki ubezpieczeniowej);
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Twoich interesów w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją;
 • Odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych;
 • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jak zyskać bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami?

Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami to dwie kluczowe kwestie, w których wsparcie zapewniają dostawcy chmury prywatnej, pentestów i SZBI.

Sprawdź poradnik

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej organizacji?

Napisz do nas - skontaktujemy się w ciągu 1 dnia roboczego. Wszystkie wyceny usług są bezpłatne.

Maciej Bartkowski
Ekspert ds. Bezpieczeństwa, audytor ISO, CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), członek ISACA i ISSA