Testy penetracyjne infrastruktury IT i aplikacji webowych

Realizujemy pentesty dowolnych elementów infrastruktury IT, wewnętrznych i zewnętrznych usług sieciowych oraz aplikacji webowych. Ich zakres dostosowany jest zawsze do indywidualnych uwarunkowań i potrzeb klienta.

Sprawdź zakres testów

Dlaczego warto przeprowadzać testy?

 • Zapobieganie takim problemom, jak ransomware czy wyciek danych, jest tańsze niż ich usuwanie.
 • Testy bezpieczeństwa identyfikują słabości, które mogą być wykorzystane do „obejścia zabezpieczeń”, co docelowo może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa firmy.
 • Testy są też konieczne dla firm, które muszą przestrzegać określonych przepisów, np. rekomendacji lub wymogów KNF.
 • Dzięki cyklicznemu testowaniu bezpieczeństwa firma jest w stanie wykazać, iż spełnia normy wymagane do prowadzenia działalności w swojej branży.

Co wchodzi w skład pentestów?

Testy penetracyjne infrastruktury IT

 1. Rekonesans pasywny z wykorzystaniem technik OSINT w celu identyfikacji zasobów publicznych organizacji
 2. Analiza infrastruktury w celu identyfikacji działających usług oraz otwartych portów
 3. Enumeracja w celu uzyskania szczegółowych informacji o systemie, usługach, ich nazwach oraz wersjach
 4. Analiza podatności przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych wspierana ręczną weryfikacją znanych i opublikowanych podatności związanych z wykrytymi na wcześniejszych etapach usługami i systemami
 5. Kontrolowane próby wykorzystania zidentyfikowanych podatności przy użyciu m.in. publicznie dostępnych exploitów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów

Testy penetracyjne aplikacji www

Testy realizujemy w oparciu o OWASP Testing Guide.

 1. Analiza odporności badanego systemu na ataki internetowe wg OWASP TOP 10:
  • Injection
  • Broken Authentication
  • Sensitive Data Exposure
  • XML External Entities (XXE)
  • Broken Access control
  • Security misconfigurations
  • Cross Site Scripting (XSS)
  • Insecure Deserialization
  • Using Components with known vulnerabilities
  • Insufficient logging and monitoring
 2. Weryfikacja mechanizmów zapewniania poufności i integralności komunikacji użytkownika z serwisem
 3. Weryfikacja poprawności walidacji przez serwer obsługujący serwis danych przesyłanych w zapytaniach GET i POST
 4. Bezpieczeństwo mechanizmów odpowiedzialnych za obsługę sesji użytkownika, wygasanie sesji, odporność na ataki typu session poisoning oraz session hijacking, ochrona ciasteczek
 5. Analiza możliwości przeprowadzenia ewentualnych nadużyć w systemie przez użytkowników o różnych poziomach uprawnień (w tym bez uprawnień w aplikacji)
 6. Analiza możliwości ujawniania przez system poufnych lub wrażliwych danych, w tym:
  • danych osobowych (imiona, nazwiska, PESELE, numery klientów, itp.)
  • danych bankowych (np. numery kont)
  • danych służących do potwierdzania tożsamości (ciasteczka, tokeny SSO, itp.)
 7. Weryfikacja możliwości pozyskania jak największej ilości informacji o wykorzystywanych frameworkach, bibliotekach, wersji systemu operacyjnego i serwera aplikacji
 8. Analiza możliwości oraz sposobu poznania architektury i logiki badanego systemu
 9. Weryfikacja czy w testowanej aplikacji istnieje możliwość wpłynięcia na poufność, integralność i dostępność aplikacji oraz systemu
 10. Weryfikacja możliwości łamania loginów oraz haseł, ominięcia mechanizmów autoryzacji, Directory Traversal, analiza mechanizmów przypomnienia/resetu hasła, analiza funkcji wylogowania, weryfikacja sposobu przekazywania i zarządzania identyfikatorem sesji, ataki typu Cross Site Request Forgery oraz HTTP Response Splitting;
 11. Weryfikacja możliwości ataków typu Cross Site Scripting, SQL Injection, LDAP Injection, XPATH Injection, XML Injection, próby wywołania poleceń systemowych, przepełnienia buforów w pamięci, przekroczenia limitów przydzielonych zasobów dla użytkownika, itp.

Testy realizowane są przez zespół
MAIN Interconnection

MAIN Interconnection (dawniej Telsar) dostarcza rozwiązania IT dla biznesu, takie jak:

 • Budowa infrastruktury sieciowej i serwerowej,
 • Bezpieczeństwo sieci, usług, użytkowników i informacji,
 • Zarządzanie sieciami, infrastrukturą IT i aplikacjami,
 • Budowa systemów ITSM,
 • Systemy pracy grupowej.

Jesteś zainteresowany pentestami?

Napisz do nas - skontaktujemy się w ciągu 1 dnia roboczego.

Kamil Wiśniewski
Senior Security Engineer, CEH (Certified Ethical Hacker)