Skuteczna i sprawdzona strategia do Multicloud

Przeładowanie sieci, problem z wydajnością, wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i zgodności, złożoność, koszty, braki w wiedzy, braki w umiejętnościach i zasobach.

Jeżeli odpowiadasz za strategię infrastruktury to powyższe problemy na pewno nie są Ci obce.

A może po prostu aktywnie planujesz migrację i chcesz dowiedzieć się jakie problemy mogą się pojawić lub wątpliwości co do wyzwań związanych z przejściem do multicloud?

W RAPORCIE:

 • Jak w praktyce dokonać transformacji biznesu dzięki cyfrowym technologiom usprawniającym funkcjonowanie firm i instytucji?
 • Dlaczego w tego typu projektach tak ważny jest właściwy model łączenia różnych elementów cyfrowego ekosystemu firm i klientów?
 • W jaki sposób połączenia bezpośrednie uznawane są przez analityków Forrester za jeden z kluczowych elementów systemu nerwowego firm i organizacji?
 • Case study – analiza efektów wdrożenia usług Equinix u klientów z sektorów: przemysłowego, turystyki, usług finansowych i usług profesjonalnych.
 • Jakie działania należy podjąć, aby znacząco – nawet o 60-70% – obniżyć koszt usług transmisji danych?
 • W jaki sposób poprawa jakości połączeń i redukcja opóźnień nawet o 30% wpływa na produktywność pracowników i oszczędność ich czasu pracy?
 • Total Economic Impact – analiza kosztów modernizacji infrastruktury sieciowej i osiągniętych dzięki temu korzyści finansowych.

Aby zapewnić płynne i skuteczne przejście do multicloud, musisz zrozumieć problemy, z którymi najpewniej przyjdzie ci się zmierzyć. Oto przegląd największych wyzwań:

 • Wydajność i dostępność
 • Bezpieczeństwo i zgodność
 • Złożoność i koszt zarządzania
 • Utrzymanie elastyczności
 • Braki umiejętności
 • Unikanie zakłóceń

Kluczem do pokonywania wyzwań związanych z migracją do rozproszonej architektury multicloud są połączenia bezpośrednie. Upraszczają drogę i zapewniają najważniejsze elementy bazowe światowej gospodarki globalnej.

Dzięki połączeniom bezpośrednim możesz bezpośrednio i bezpiecznie łączyć rosnącą, rozproszoną światową mieszankę pracowników, partnerów i klientów, a także najważniejszych zasobów danych.

KORZYŚCI Z POŁĄCZEŃ BEZPOŚREDNICH:

Prywatne, bezpieczne i szybkie połączenia

Lepsza jakość, wyższe prędkości

Zwiększona wydajność i niższe koszty

Uproszczone zarządzanie

Zmniejszone ryzyko

Łatwość przenoszenia danych i obciążeń

MAIN

ZAUFANY PARTNER
MAIN, jako zaufany partner Equinix, pozwala uwolnić potencjał połączenia bezpośredniego, aby napędzić Twoją strategię multicloud. Dostarczamy wiedzy, wskazówek i usług z wartością dodaną, których potrzebujesz by skutecznie zaplanować, przejść i zarządzać w pełni zoptymalizowaną infrastrukturą multicloud.
POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE
Pracując bezpośrednio z Tobą, pomagamy zrozumieć rolę połączenia bezpośredniego we wspieraniu Twojej cyfrowej strategii biznesowej i pozwalamy wykorzystać węzły połączeń bezpośrednich do łączności ze wszystkimi dostawcami chmury, których Twoja firma potrzebuje.
PLATFORM EQUINIX ®
Wykorzystując moc Platform Equinix ®, MAIN Data Center dostarcza narzędzi, pozwalających Ci przezwyciężyć wyzwania związane z multicloud, gwarantując, że możesz odkryć pełen potencjał rozproszonej infrastruktury IT.

Equinix dostarcza usługi połączeń bezpośrednich, potrzebne firmom do wsparcia ich transformacji cyfrowej.

O EQUINIX
Wiodąca światowa platforma połączeń bezpośrednich w chmurze, Platform Equinix, jest używana przez tysiące przedsiębiorstw, aby uprościć ich drogę do multicloud. Dostarcza bezpośrednie, bezpieczne, wysokiej szybkości i o niskich opóźnieniach połączenia ze wszystkimi najważniejszymi światowymi dostawcami usług w chmurze – ponad 2500 dostawców chmury znajduje się w placówkach Equinix.

Equinix jest jedynym dostawcą centrów danych z prywatnym dostępem do wszystkich najważniejszych publicznych platform chmurowych, włączając Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure i Oracle Cloud. Ponad 200 centrów danych na 5 kontynentach zapewnia kolokację i łączność potrzebną wszystkim przedsiębiorstwom.
ECX Fabric
Equinix Cloud Exchange (ECX) FabricTM jest wiodącym narzędziem umożliwiającym przejście do multicloud. ECX Fabric bezpośrednio, bezpiecznie i dynamicznie łączy rozproszoną infrastrukturę i cyfrowe ekosystemy na Platform Equinix przez globalne, programowalne połączenia bezpośrednie.

Dostępny w ponad 40 lokacjach, ECX Fabric jest zaprojektowany, aby zapewnić skalowalność, elastyczność i łączność przez samoobsługowy portal lub API. Przez pojedynczy port można – na żądanie – odkryć i dotrzeć do dowolnego dostawcy chmury lokalnie czy w aglomeracji, aby podążać do cyfrowej przyszłości.

Aby omówić, jak to zrobić, po prostu skontaktuj się z nami: ask@main.pl lub wypełnij poniższy formularz