Security Operations Center

Ochrona środowisk informatycznych przed cyberzagrożeniami

Security Operations Center

Cyberochrona dla Twojej firmy

Security Operations Center (SOC) zapewnia ochronę środowiska informatycznego przed cyberzagrożeniami.

SOC stale monitoruje i analizuje stan bezpieczeństwa infrastruktury IT w celu wykrycia incydentów lub prób naruszenia bezpieczeństwa, które mogą przerwać ciągłość działania procesów biznesowych i narazić firmę na straty.

Usługa SOC to nie tylko działania operacyjne. Zapewnia również organizacjom kompletny proces zarządzania zdarzeniami i incydentami teleinformatycznymi, który jest zgodny z wymogami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej (m.in.: RODO, Ustawa o KSC, rekomendacje KNF).

Security Operations Center

Security Operations Center

Zespół analityków SOC przeprowadza analizy, tworzy procesy wykrywania i zarządzania incydentami (playbooki) oraz stale monitoruje infrastrukturę IT w takich płaszczyznach, jak:

 • Podejrzane aktywności na stacjach roboczych oraz serwerach,
 • Złośliwe załączniki oraz hiperłącza w korespondencji email,
 • Anomalie w ruchu sieciowym,
 • Zdarzenia ze środowisk chmurowych,
 • Obsługa zgłoszeń od pracowników.

Korzyści z Security Operations Center

 • Większa wykrywalność incydentów w sieci firmowej
 • Możliwość szybkiej reakcji na szkodliwą aktywność
 • Edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Dostosowanie zakresu usługi do potrzeb klienta
 • Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obliguje operatorów usług kluczowych (OUK) do posiadania kompetencji zespołu SOC, m.in. systematycznego szacowania ryzyka, monitoringu systemów informatycznych oraz zarządzania incydentami.

Do OUK należą podmioty z sektorów:

 • Energia (m.in. energia elektryczna, ciepło, ropa i gaz);
 • Transport (z podziałem na wodny, lądowy i powietrzny);
 • Bankowość i infrastruktura rynków finansowych;
 • Uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków;
 • Ochrona zdrowia (w tym szpitale i przemysł farmaceutyczny);
 • Infrastruktura cyfrowa (DNS, IXP i TLD).

Security Operations Center

#zadajpytanie

Stwórzmy rozwiązanie dla Ciebie!

Porozmawiajmy

Umów się na bezpłatną rozmowę

Zakres usługi SOC

Security Operations Center odpowiada za ochronę infrastruktury klienta i obejmuje:

 • Monitorowanie i obsługa zdarzeń bezpieczeństwa – zbieranie, analizę, korelację i weryfikację incydentów.
 • Opracowywanie playbooków – reguł skutecznego postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa IT.
 • Tworzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych – budowanie świadomości personelu klienta w zakresie bieżących zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
 • Raportowanie – tworzenie raportów miesięcznych i kwartalnych oraz raportów z incydentów potwierdzonych.

Dlaczego MAIN?

 • Indywidualne podejście do Twojej firmy i infrastruktury
 • Sprawdzone standardy obsługi zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa
 • Analitycy SOC z doświadczeniem zdobytym m.in. w podmiotach infrastruktury krytycznej
 • Profesjonalna komunikacja i reakcja na incydenty
 • Rekomendacje zmian na podstawie obserwacji infrastruktury

Sprawdzony sposób wdrożenia

1. Rozpoznanie

Analizujemy Twoje potrzeby oraz infrastrukturę

W pierwszej kolejności ustalane są potrzeby i wymagania klienta oraz zbierane są informacje dotyczących jego infrastruktury, która miałaby zostać objęta ochroną.

Na podstawie tego MAIN przygotowuje założenia co do wdrożenia usługi w środowisku klienta i prezentuje możliwe rozwiązania.

2. Propozycja

Planujemy zakres oferty dopasowanej do Twoich potrzeb

Następnie opracowujemy i ustalamy z klientem procedury obsługi incydentów, które będą wykrywane przez automatyczny system nadzoru (w tym: możliwe formy eskalacji, SLA, współpraca z innymi zespołami w strukturach klienta).

3. Wdrożenie

Realizujemy ustalony wcześniej plan

Po dopracowaniu wszelkich ustaleń zespół MAIN przeprowadza instalację i konfigurację systemu nadzoru. Na tym etapie klient konfiguruje też te urządzenia, które mają być objęte nadzorem (MAIN zapewnia wsparcie w tym zakresie w razie wyrażenia przez klienta takiej potrzeby).

Następuje pełne uruchomienie usługi SOC.

4. Utrzymanie

Weryfikujemy stopień realizacji planu i monitorujemy Twoją sieć

W początkowej fazie tego etapu wprowadzamy ostatnie korekty dotyczące procedur obsługi incydentów lub konfiguracji monitoringu.

Po uruchomieniu nadzoru rozpoczyna się aktywny proces świadczenia usługi - analitycy SOC weryfikują i analizują wykrywane incydenty podejmując działania zgodne z ustaleniami z klientem. Na podstawie swoich obserwacji oraz doświadczenia zespół MAIN przedstawia też rekomendacje, np. dotyczące zabezpieczenia infrastruktury lub zmian w konfiguracji środowiska nadzoru.

#wiedza

Przewodnik po Disaster Recovery

Sprawdź nasz autorski poradnik o ciągłości działania.

Chcesz usprawnić sieć firmową?

Napisz do nas, a odpowiedź otrzymasz w 1 dnia roboczego. Wszystkie wyceny są bezpłatne.

Maciej Bartkowski
Ekspert ds. Bezpieczeństwa, audytor ISO, CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), członek ISACA i ISSA