Kodeks Etyki Grupy EIP

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza…
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza — dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku).
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

JAN PAWEŁ II
Tryptyk rzymski (Medytacje)


MAIN Sp. z o.o. należy do Grupy EIP, której podmioty wyróżniają się na rynku jakością, profesjonalizmem i kompleksowością usług. Grupa łączy spółki zajmujące się wdrażaniem rozwiązań IT, dostawą sprzętu IT, oprogramowania ERP/CRM/E-Commerce, usługami Data Center oraz chmurowymi, zarządzaniem i projektowaniem sieci LAN/WAN/SDWAN i bezpieczeństwem IT. Połączenie najnowszych kluczowych technologii światowych producentów z wieloletnim doświadczeniem na rynku tworzy skutecznego Polskiego Integratora IT.

WPROWADZENIE

Misją Grupy EIP jest wspieranie Klientów w rozwoju środowisk informatycznych i realizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Tworzymy przestrzeń wartości i zasad, która sprzyja rozwojowi młodych ludzi, talentów i potencjału Pracowników. Z zaangażowaniem dbamy o jakość naszej pracy, starając się tworzyć najlepsze warunki do zrównoważonego wzrostu.

„Everything Is Possible” to hasło, które przyświeca budowaniu silnej pozycji marki EIP. To swoisty sposób działania, który trudne zadania i przeszkody pozwala przekształcić w szanse, a tym samym budować biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Idea ta w pełni przekłada się na sukcesy EIP. Z powodzeniem wdrażamy zaawansowane rozwiązania technologiczne i rozwijamy kluczowe specjalizacje, nieustannie wzmacniając pozycję firmy EIP na rynku IT w Polsce i w Europie.


ZASADY

Wartości podstawowe
W hierarchii wartości i zasad tworzących EIP najważniejsze miejsce zajmują prawda i zaufanie.
W relacjach i w działaniu kierujemy się uczciwością i lojalnością. Dbamy o spójność myśli, słów i czynów oraz wyznawanych i realizowanych przez nas zasad i wartości.


ZESPÓŁ

Tworzymy zespół, kierując się szacunkiem oraz szczerością, które są warunkami dialogu, jaki podejmujemy ze sobą i z otoczeniem. Naszą wspólnotę łączy koleżeństwo, przyjaźń, wzajemne wsparcie i współodpowiedzialność za wartości, którym służymy.


PRACA

Jakość naszej pracy wynika przede wszystkim z dbałości o wysokie kompetencje, a także z zachowania określonego rytmu i równowagi między pracą, odpoczynkiem oraz życiem duchowym. Kierujemy się zasadami radości, pokoju i szczęścia, które wspierają realizowanie naszej misji i celów zawodowych.


DOBRO WSPÓLNE

Razem tworzymy dobro, dzięki mocnej tożsamości, która opiera się na wartościach wspólnych EIP, a także na indywidualnych, wynikających z relacji do prawdy, dobra, piękna oraz historii i tradycji.

W dobru wspólnym odnajdujemy i realizujemy własne dobro, dzięki czemu podejmujemy działania tworzące przestrzeń bezpieczeństwa i spokoju. Przyjmujemy także odpowiedzialność za dobro w szerszym wymiarze, angażując się w projekty o charakterze społecznym, ekologicznym i charytatywnym. Stabilność przestrzeni pracy oraz skuteczność naszych działań wynika z wierności wyznawanym zasadom.


PRZESŁANIE

Jako założyciel firmy EIP pragnę przekazać wszystkim współpracownikom przestrzeń, w której odnajdą cząstkę siebie i swojej drogi zawodowej – przestrzeń, w której odnajdą drogę do źródła.

Niech Duch Boży unosi się nad Wami…

Paweł Prasuła

Kim jesteśmy?

Choć specjalizujemy się w najnowszych technologiach, główną siłą naszej organizacji są i zawsze będą ludzie.

Stawiamy na długofalowe relacje oparte na zaufaniu, transparentności i elastycznym podejściu, bo wiemy, że dzięki współpracy wszystko jest możliwe.