Logistyka 4.0 = Logistyka w chmurze

Autor: Zespół MAIN 5 min. czytania

Strefa Eksperta > Poradniki > Logistyka 4.0 = Logistyka w chmurze

Branża logistyczna stanowi krwioobieg dla wszystkich pozostałych sektorów gospodarki. Zależy od niej sprawny przepływ dóbr i usług, dlatego musi cechować się dynamiką rozwoju oraz wysokim poziomem adaptacji technologii. W związku z tym logistyka wprowadza rozwiązania chmurowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz integracji wszystkich procesów.


Sprawdź nasze realizacje dla branży logistycznej:

Logistyka w chmurze – dla zabieganych

 • Do najważniejszych wyzwań w logistyce należą dziś utrzymanie stabilnego działania systemów IT, zdolność do elastycznego i szybkiego działania na podstawie zbieranych danych.
 • Aby zachować konkurencyjność firmy logistyczne dążą do pełnego wykorzystania gromadzonych informacji i usprawnienia ich wymiany pomiędzy wszystkimi elementami łańcucha dostaw.
 • Wsparcie w tym zakresie zapewnia chmura. Ale to nie jedyne korzyści, które oferuje logistyce. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym zwiększa skuteczność w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów. Automatyzacja procesów oraz analiza danych pozwala skutecznie wychodzić naprzeciw potrzebom klientów.
 • Chmura w logistyce to też ograniczenie ryzyka utraty danych oraz minimalizacja przestojów. Dodatkowo gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Chmura zwalnia też z konieczności utrzymywania własnych środowisk IT, a więc regularnych inwestycji w wyposażenie, szkolenia i zatrudnienie specjalistów.

Wyzwania w branży logistycznej

Stała dostępność oprogramowania do zarządzania łańcuchami dostaw to podstawa konkurencyjności w branży logistycznej. Takie rozwiązania jak TMS, YMS czy system optymalizacji tras i dostaw potrzebują stabilnej oraz szybko skalowalnej infrastruktury IT. Odpowiednie przygotowanie jej wymaga wiedzy specjalistycznej, inwestycji finansowej oraz czasu na wdrożenie.

Taka infrastruktura jest też niezbędna do przechowywania i przetwarzania ogromnej ilości danych gromadzonych w logistyce. Mają one bezpośredni wpływ na szybkość oraz jakość podejmowanych decyzji. Stanowią więc podstawę elastycznego działania i zdolności do adaptacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.

logistyka w chmurze

Te natomiast w ostatnich lata zmieniły się diametralnie, szczególnie w związku z popularyzacją e-commerce. Dziś branża logistyczna zapewnia klientom szybkie dostarczanie przesyłek oraz umożliwia m.in. zakupy w sklepach na całym świecie i śledzenie przesyłek.

Kolejnym wyzwaniem, z którym mierzą się przedsiębiorstwa logistyczne jest utrzymanie ciągłości działania systemów IT. Aż 89% managerów IT w tej branży jest zaniepokojonych cyberatakami oraz sytuacją geopolityczną. Co więcej, 96% firm z tego sektora doświadczyło co najmniej jednego incydentu bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy (badanie “The state of industrial security in 2022”).


Logistyka w chmurze – czwarta epoka rewolucji przemysłowej

Aby sprostać wyzwaniom i zachować konkurencyjność, firmy logistyczne dążą do jak najlepszego wykorzystania posiadanych informacji. Powoli odchodzą od “silosów danych”, które prowadzą do ich rozproszenia i spowalniają procesy logistyczne.

W ramach Logistyki 4.0 (nazwanej tak na wzór Przemysłu 4.0), przedsiębiorstwa wybierają nowe technologie komunikacji, aby usprawnić wymianę informacji pomiędzy wszystkimi elementami łańcucha dostaw – urządzeniami, ludźmi, produktami i procesami. Coraz więcej firm decyduje się na model organizacji działań wykorzystujący rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej.


Logistyka w chmurze

Zwrot logistyki w stronę cloud computingu jest naturalną konsekwencją rozwoju tej branży w kierunku cyfryzacji. Chmura w połączeniu z dedykowanym logistyce oprogramowaniem wykorzystującym jej zalety oferuje wiele korzyści w takich kwestiach, jak:

 • Przechowywanie, współdzielenie i zabezpieczenie danych,
 • Swobodne zarządzanie dostępami do dokumentów i aplikacji,
 • Szybkość, elastyczność i automatyzacja procesów,
 • Komunikacja,
 • Analiza dużych zbiorów danych,
 • Bezpieczeństwo,
 • Optymalizacja kosztów,
 • Rozwój i zarządzanie.

Przykładem wykorzystania chmury obliczeniowej w logistyce jest wdrożenie, które przeprowadziliśmy w firmie Omecon. Spółka zdecydowała się oprzeć swoją kompleksową platformę &UP® do optymalizacji operacyjnej na chmurze prywatnej w MAIN.

Nowe środowisko ułatwia zarządzanie oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Wypracowana z zespołem MAIN architektura daje duże możliwości szybkiego skalowania rozwiązań, które przygotowujemy pod konkretną instalację naszego systemu &UP®.

Bartłomiej Raczyński Dyrektor zarządzający, Omecon


Sprawna komunikacja, analiza danych i skuteczne podejmowanie decyzji

Jedną z najważniejszych przewag jakie oferuje logistyka w chmurze jest dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących m.in.: pakowania, inwentaryzacji, transportu, magazynowania, bezpieczeństwa czy księgowości.

Stały wgląd w aktualne informacje z dowolnego miejsca oraz urządzenia wspiera procesy operacyjne i decyzyjne. Płynna komunikacja, m.in. dzięki współdzieleniu plików, to szybszy przepływ danych oraz wysoka skuteczność w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów. Dotyczy to nie tylko komunikacji wewnętrznej pomiędzy działami, ale też z partnerami czy zewnętrznymi dostawcami usług.

Logistyka w chmurze ułatwia wprowadzanie automatyzacji procesów oraz analizę danych, co pozwala szybko rozpoznawać trendy, zachowania konsumentów, a także działania konkurencji. Dokładniejsze dane dotyczące oczekiwań i nawyków klientów umożliwiają skuteczne wyjście naprzeciw ich potrzebom.

Dołącz do
Strefy Eksperta

Zapisz się na newsletter.
Otrzymasz maks. 1 mail/mies.  Polecane

  Chmura dla logistyki

  Bezpieczne dane finansowe i operacyjne

  Chmura dla logistyki przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych informacji. Ogranicza przestoje oraz ryzyko utraty danych w wyniku awarii, błędów ludzkich czy ataków z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania – również szyfrującego (ransomware).

  W jaki sposób? Profesjonalne centra danych oferujące branży logistycznej chmurę spełniają szereg regulacji i norm – przykładają szczególną wagę do cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa fizycznego poprzez:

  • Systemy monitoringu,
  • Ochronę przeciwpożarową,
  • Utrzymanie optymalnych warunków,
  • Wykorzystywanie sprzętu klasy Enterprise o niskiej awaryjności.

  Nie bez znaczenia są też faktyczna lokalizacja i rodzaj chmury. Private Cloud (chmura prywatna) znajdująca się w centrum danych na terenie Polski umożliwia firmom logistycznym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

  logistyka w chmurze

  Optymalizacja kosztów inwestycyjnych

  Wybór chmury od zewnętrznego dostawcy oznacza też znaczne oszczędności – firmy logistyczne nie muszą inwestować w zakup infrastruktury oraz licencji oprogramowania. Mogą natomiast z powodzeniem wykorzystać cloud do zwiększania mocy obliczeniowych i pamięci, bez potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu na wypadek skoków zapotrzebowania na zasoby lub nieplanowanych (i planowanych) zmian w organizacji.

  Chmura zwalnia firmy z konieczności rozwoju i utrzymywania własnych środowisk IT, a więc regularnych inwestycji w wyposażenie, szkolenia i zatrudnienie specjalistów cloud computing, których brakuje na rynku.


  Rozwój logistyki 4.0 z chmurą obliczeniową

  Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, liczy się w logistyce dostęp do danych w czasie rzeczywistym i szybkie ich przetwarzanie – każda sekunda przestoju to znaczące straty. Ponadto, decyzje podejmowane na podstawie aktualnych, dokładnych danych pozwalają skuteczniej zarządzać procesami związanymi z magazynowaniem i transportem towarów.

  Migracja do chmury, szczególnie systemów wspomagających procesy logistyczne, umożliwia szybki przepływ informacji oraz automatyzację w obrębie łańcucha dostaw. Natomiast wybór chmury od profesjonalnego dostawcy pozwala optymalizować koszty oraz zapewnia wysoki poziom ciągłości działania.

  Zespół MAIN
  Zespół MAIN

  Budujemy środowiska IT gwarantujące ciągłość działania biznesu. Dostarczamy bezpieczne, łatwo skalowalne rozwiązania chmurowe, dzięki którym możesz skupić się na rozwoju działalności.

  Udostępnij znajomym

  Zobacz również

  Przejrzyj artykuły

  Przeniesienie systemów i migracja do chmury prywatnej w zewnętrznym Data Center to strategiczna zmiana, która może przynieść wiele korzyści.

  Poznaj podstawowe zagadnienia oraz praktyczne zastosowania chmury i sprawdź, czy chmura to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy. Dowiedz się, czym jest replikacja do zapasowego centrum danych.

  Niezależnie od tego, czy migracja do chmury to proces, którego podejmujemy się sami, czy z pomocą dostawcy, możemy wpaść w pułapkę kilku najczęstszych błędów.

  Planujesz migrację zasobów do chmury?

  Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie. W zrozumiały sposób opiszą, jak działa MAIN i opracują najbardziej efektywne rozwiązanie.

  Napisz do nas