Zoptymalizuj koszty, zadbaj o bezpieczeństwo i niezawodność.

Relokacja Serwerowni jest to zbiór czynności które należy wykonać, aby przenieść aktualną serwerownię w nowe miejsce.

Podczas relokacji w naturalny sposób wykonywana jest również rewitalizacja serwerowni. Jedną usługę od drugiej różni tylko to że:

  • podczas rewitalizacji odtwarzamy serwerownię w tym samym fizycznym pomieszczeniu w którym znajdowała się przed rewitalizacją
  • podczas relokacji serwerownia jest odtwarzana w nowym miejscu.

Specjaliści MAIN przeniosą Twoje obecne zasoby w możliwie najkrótszym czasie, nie powodując przestojów pracy.

Gwarantujemy sprawne przeprowadzenie procesu relokacji. Posiadamy niezbędne doświadczenie w instalacji, konfiguracji serwerów, macierzy, bibliotek, zasilaczy awaryjnych największych dostawców rozwiązań informatycznych takich jak Dell, IBM, HP, HITACHI DATA SYSTEM. Inżynierowie MAIN posiadają certyfikaty Microsoft, Dell, EMC, VMware, HDS, które potwierdzają nasze kompetencje w zakresie planowania, przygotowania i przeprowadzenia najbardziej skomplikowanych projektów.

To wyzwanie logistyczne i biznesowe jest również szansą na wprowadzenie konstruktywnych zmian oraz rozwój posiadanych zasobów, aby można je było w lepszym stopniu wykorzystać do osiągania zamierzonych celów przy minimalizowaniu ponoszonych kosztów.

Optymalizacja kosztów

Brak kosztów budowy oraz utrzymania złożonej infrastruktury i serwisu urządzeń, a także ubezpieczenia relokowanego sprzętu.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych. Gwarantowany monitoring kluczowych systemów i całodobowe wsparcie.

Wysoka niezawodność

Redundantne systemy zasilania, chłodzenia oraz łączności zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Profesjonalna obsługa

Dostęp do serwerowni 24/7/365, pomoc i wsparcie profesjonalnych administratorów i inżynierów systemowych. Stała ochrona budynku 24/7/365.

Zapytaj o wycenę!