IaaS i Disaster Recovery Center dla branży fintech – case study Turbine Analytics

Autor: Zespół MAIN 5 min. czytania

Strefa Eksperta > Case studies i referencje > IaaS i Disaster Recovery Center dla branży fintech – case study Turbine Analytics

Z tego wpisu dowiesz się:

 1. Jak firma Turbine Analytics korzysta ze środowiska w modelu IaaS, w tym z Disaster Recovery Center
 2. Jakie rozwiązanie zaproponował i wdrożył zespół MAIN
 3. Jakie dodatkowe korzyści z tego rozwiązania uzyskał klient

Kim jest klient

Turbine Analytics specjalizuje się w przetwarzaniu danych dla sektora funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Oferuje instytucjom finansowym dedykowane aplikacje wraz ze wsparciem zespołu specjalistów od finansów oraz IT.


Od 2019 r. firma korzysta ze środowiska IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastruktura jako usługa) utworzonego w MAIN Data Center w Warszawie, zgodnym z wymogami KNF. W tym modelu Turbine Analytics zyskuje m.in.:

 • Stabilne działanie systemów i aplikacji,
 • Optymalizację kosztów IT,
 • Zwiększoną odporność na awarie,
 • Przekazanie odpowiedzialności za infrastrukturę IT na dostawcę.

To środowisko samo w sobie zapewnia już wysoki poziom bezpieczeństwa, zarówno cyfrowego, jak i fizycznego.


Potrzeby klienta – ciągłość działania

Zauważamy, że w przedsiębiorstwach coraz większe znaczenie mają niezawodność i ciągłość biznesowa. Co więcej, według raportu Veeam Data Protection Report 2021 przeważająca większość (96%) firm z Europy Wschodniej ma do czynienia z niespodziewanymi przestojami, a w ponad 20% wystąpiły one na ponad jednej czwartej serwerów.

Sposobem na dodatkowe zabezpieczenie firmy przed potencjalnymi awariami, a tym samym zapewnienie business continuity, jest DRaaS – Disaster Recovery as a Service, czyli usługa odzyskiwania po awarii. Istnieją różne formy DRaaS, np. dodatkowy zapasowy klaster serwerów lub macierz umieszczona w centrum danych. Natomiast zgodnie z najlepszymi praktykami firmy powinny posiadać trzy kopie danych, znajdujące w co najmniej dwóch lokalizacjach, a jedna z nich powinna znaleźć się poza główną serwerownią.

Specyfika niektórych branż wymaga właśnie takiego, szczególnie wysokiego poziomu ochrony oraz dostępności danych i systemów. Przykładem jest sektor finansowy, dla którego Turbine Analytics świadczy usługi. W związku z tym firma MAIN świadczy dla Turbine Analytics także zaawansowane usługi business continuity.

DRaaS dla fintech

Realizacja usług opiera się o model DRaaS, realizowany w oparciu o drugie centrum danych MAIN, zlokalizowane w Equinix IBX® WA3 w Warszawie. Rozwiązanie polega na zautomatyzowanej replikacji środowiska z podstawowego Data Center MAIN (PDC – Primary Data Center) do w pełni redundantnego ośrodka zapasowego (DRC – Disaster Recovery Center). Wykorzystanie łącza DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) pomiędzy ośrodkami zapewnia wysoką jakość, szybkość i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki temu pomiędzy ośrodkami rozciągnięta jest sieć LAN.

W ramach usługi DRaaS wykorzystywane są rozwiązania VMware. Site Recovery Manager automatyzuje proces przełączania między ośrodkami, pozwala tworzyć grupy maszyn podlegających przełączeniu i uruchamiać dla nich określone plany na wypadek awarii – bez ingerencji człowieka. Eliminuje to złożone ręczne procedury odzyskiwania danych oraz umożliwia testowanie planów przywracania danych bez zakłócania działania systemu. Replikowanie maszyn odbywa się z użyciem oprogramowania VMware vSphere Replication. Dane replikowane są na bieżąco w sposób asynchroniczny poprzez sieć LAN.

Połączenie nie jest stale obciążone poprzez replikację, ponieważ vSphere Replication wykonuje jedynie pierwszą kopię w trybie pełnym, a następnie przesyła tylko zmienione dane (synchronizacja w trybie Incremental). Zespół MAIN przygotował i skonfigurował usługę DRaaS zgodnie z oczekiwaniami klienta pod względem RPO/RTO (Recovery Point Objective/Recovery Time Objective).

Dołącz do
Strefy Eksperta

Zapisz się na newsletter.
Otrzymasz maks. 1 mail/mies.  Polecane

  Usługi dla biznesu szyte na miarę

  Rozwiązanie wykorzystuje protokół sieciowy BGP, a w połączeniu z klastrem wysokiej dostępności (High Availability) rozciągniętych geograficznie urządzeń sieciowych tworzy środowisko odporne na awarie sprzętu sieciowego, jak i ewentualne problemy z dostępem do internetu. Klient nie odczuwa tych zmian, ponieważ zachowana jest publiczna klasa adresowa, a przełączenie jest prawie niezauważalne.


  W razie awarii, środowisko automatycznie przełącza się do DRC - użytkownik nie odczuwa nawet tej zmiany. Po przywróceniu PDC, replikacja zestawiana jest ponownie, a kierunek przepływu danych jest z DRC do PDC.

  Dzięki temu można w sposób kontrolowany przełączyć się z powrotem do głównego ośrodka, zachowując pełną spójność środowiska i danych.

  Wojciech Lewandowski Senior System Engineer w MAIN


  Dodatkowe korzyści

  Ponadto firma Turbine Analytics korzysta z hostów fizycznych – znajdujących się w DRC – do normalnej pracy, ponieważ uruchomione są tam na stałe maszyny deweloperskie, wyłączające się w momencie awarii lub planowego przełączenia z ośrodka podstawowego. Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ sprzęt w DRC może pełnić dwie funkcje – z jednej strony zabezpieczenie środowiska produkcyjnego na wypadek niedostępności, z drugiej zaś normalną pracę maszyn o mniejszym priorytecie – np. tych służących do developmentu. Dzięki temu rozwiązanie jest bardziej optymalne od strony kosztowej.

  DRaaS zwiększa bezpieczeństwo środowiska, a także w zdecydowany sposób podnosi odporność na ewentualną awarię i niedostępność ośrodka podstawowego. Oprogramowanie vSphere Replication umożliwia przełączanie wybranych maszyn wirtualnych do środowiska zapasowego, co pozwala na elastyczne podejście do zasobów fizycznych. Środowiska mają wspólną klasę adresową, więc pomimo pracy części deweloperskiej tylko w DRC, opóźnienia są nieodczuwalne, a dostęp do maszyn jest bezproblemowy.


  Opinia klienta

  W branży IT, jeżeli obsługujemy instytucje finansowe, szczególnie istotne jest utrzymanie nieprzerwanej dostępności danych i systemów. Chcemy mieć pewność, że zapewniamy naszym klientom najwyższy poziom usług, dlatego również w sferze infrastruktury sięgamy po najlepsze dostępne rozwiązania.

  Takim rozwiązaniem jest zautomatyzowana replikacja środowiska do zapasowego centrum danych, którą zaproponował, wdrożył i utrzymuje nasz zaufany partner - MAIN. Z naszego punktu widzenia, poza bezpieczeństwem, bardzo ważne było też to, że zaproponowane rozwiązanie powoduje, że drogie maszyny w centrum zapasowym nie „kurzą się” bezczynnie, lecz są wykorzystywane jako środowisko deweloperskie.

  Dzięki profesjonalizmowi i otwartości naszego partnera udało nam się osiągnąć nasz cel – uzyskanie wysokiego poziomu ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa danych, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

  Maciej Witkowski CEO Turbine Analytics


  Podsumowanie dotyczące DRaaS

  Najważniejsze zmiany:

  • Disaster Recovery Center jako zapasowe środowisko w oddzielnym Data Center, połączonym z głównym centrum danych
  • Użycie oprogramowania VMware Site Recovery Manager i vSphere Replication do uruchomienia i nadzoru asynchronicznej replikacji maszyn oraz danych
  • Prywatne, szyfrowane połączenie DWDM pomiędzy ośrodkami

  Dodatkowo:

  • Synchronizacja przyrostowa, która nie obciąża połączenia (RPO/RTO ustalone z klientem)
  • Wykorzystanie protokołu BGP i klastra wysokiej dostępności (HA)

  Korzyści z DRaaS:

  • Zapewnienie ciągłości biznesowej na wysokim poziomie
  • Zwiększenie odporności środowiska na awarie
  • Efektywne kosztowo rozszerzenie środowiska deweloperskiego

  Udostępnij znajomym

  Planujesz migrację zasobów do chmury?

  Nasi eksperci są odpowiedzą na każde pytanie. W zrozumiały sposób opiszą sposób działania MAIN i opracują najbardziej efektywne rozwiązanie.

  Zobacz również

  Przejrzyj artykuły

  Backup Microsoft 365 to usługa, która skutecznie zabezpiecza przed utratą kont użytkowników, skrzynek pocztowych i innych plików pakietu Microsoft 365.

  Sprawdź, jakie zalety niesie wykorzystanie chmury i backupu w przechowywaniu systemów PACS oraz z czym się wiąże zabezpieczanie obrazów medycznych.

  Konteneryzacja z infrastrukturą ARM z platformą IDP Timoni i procesorami ARM i development na Kubernetesie pozwalają na bardziej efektywną pracę z oprogramowaniem w środowiskach Cloud-Native.