Chmura – słownik pojęć

Rodzaje chmury, skalowalność, wirtualizacja, load balancing…? Dla niewtajemniczonych pojęcia związane z chmurą mogą stanowić nie lada zagwozdkę. Dlatego poniżej zebraliśmy listę najważniejszych terminów z zakresu chmury i wirtualizacji – wszystko zebrane w jednym miejscu dla Twojej wygody.

Zobacz słownik

API (Application Programming Interface)

API to mechanizm wbudowany w jedną aplikację, dzięki któremu inne aplikacje stworzone w zupełnie innych technologiach mogą komunikować się z nią w prosty sposób. Przykładem API są przyciski udostępniania (np. Facebooka).

Aplikacja chmurowa

Aplikacja, która działa w chmurze; użytkownicy korzystają z niej poprzez przeglądarkę internetową i nie zajmuje ona miejsca na dysku użytkownika; przykładem są Google Drive, Dropbox.

AWS

Amazon Web Services to pakiet usług chmurowych oferowanych przez Amazon. Usługi te obejmują modele IaaS, PaaS i SaaS chmury obliczeniowej. Popularne usługi AWS to Amazon S3, Amazon Elastic Beanstalk i Amazon EC2.

Azure

Microsoft Azure to platforma cloud computing należąca do Microsoft; oferuje zarówno model PaaS, jak i IaaS.

Big data

Big data to zbiory danych, które są albo zbyt duże, albo zbyt złożone, aby można je było przetworzyć przy użyciu tradycyjnego oprogramowania.

BYOD

Bring Your Own Device oznacza korzystanie z prywatnych urządzeń w celu łączenia się z sieciami organizacyjnymi i uzyskiwania dostępu do systemów związanych z pracą oraz potencjalnie poufnych lub wrażliwych danych.

Chmura (chmura obliczeniowa, cloud, cloud computing)

Chmura (cloud) to zwirtualizowany fizyczny sprzęt (serwery, komputery), który zapewnia użytkownikom dostęp do zasobów z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa (Hybrid Cloud) łączy różne rodzaje chmur, a także potencjalnie lokalną infrastrukturę klienta w jednolite środowisko, umożliwiając korzystanie ze wszystkich zalet chmur publicznych i prywatnych.

Chmura prywatna

Chmura prywatna (Private Cloud) to infrastruktura zbudowana na własnych serwerach lub maszynach wykupionych u dostawcy, przeznaczonych tylko dla jednego klienta. Pozwala spełniać nawet najbardziej wyśrubowane regulacje prawne i najłatwiej dopasować ją do indywidualnych potrzeb firmy.

Chmura publiczna

Chmura publiczna (Public Cloud) to infrastruktura zbudowana na serwerach współdzielonych z innymi klientami (przy zapewnieniu stosownej separacji). Podstawową cechą chmury publicznej jest możliwość błyskawicznego użycia kolejnych zasobów za opłatą i równie szybkiej rezygnacji, gdy są one nieużywane.

Cloud native

Cloud native to rodzaj aplikacji opracowanej specjalnie na platformy chmurowe, do tego, aby wykorzystywać w pełni możliwości chmury.

Cloud Service Provider (CSP)

Cloud Service Provider oferuje usługi chmurowe (w modelach IaaS, PaaS i SaaS) dla firm i klientów indywidualnych, zwykle w formie abonamentu.

Content Delivery Network (CDN)

Content Delivery Network to sieć usług rozproszonych po całym świecie, które dostarczają treści do użytkownika na podstawie jego geograficznej bliskości do serwerów. Sieci CDN umożliwiają szybkie dostarczanie treści dla stron internetowych o dużym natężeniu ruchu lub dużym zasięgu geograficznym.

DRaaS

Disaster Recovery as a Service to usługa odzyskiwania po awarii, infrastruktura, procedury i procesy pozwalające utrzymać ciągłość biznesową w sytuacji awaryjnej oraz przywrócić/odtworzyć środowisko IT.

Exit plan

Exit plan to ramy czasowe i działania, gwarantowane przez dostawce w przypadku, gdy klient chce zrezygnować z jego usług chmurowych (“wyjść z chmury”).

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform to kompleksowa platforma chmurowa oferowana przez Google, Inc. składająca się zarówno z oferty infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS)

High Availiability

High Availiability to sposób projektowania infrastruktury, w którym systemy i komponenty działają nieprzerwanie i bezawaryjnie przez długi czas. Termin ten oznacza, że istnieją zabezpieczenia na wypadek awarii, zazwyczaj w postaci komponentów nadmiarowych.

Host

Host to fizyczny sprzęt, na którym działają wirtualne maszyny.

Hypervisor

Hypervisor to oprogramowanie działające na hoście, które zarządza maszynami wirtualnymi, dba o ich poprawne działanie i separację.

IaaS

Infrastructure as a Service to model świadczenia usług chmurowych, w którym klient zachowuje najwięcej kontroli nad środowiskiem. Otrzymuje dostęp do platformy, gdzie sam tworzy środowisko chmurowe.

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT to połączony zestaw zasobów sprzętowych i wirtualnych, które wspierają całe środowisko IT.

Load balancing

Load balancing to rozwiązanie sieciowe służące do dystrybucji obciążeń obliczeniowych na wiele zasobów, takich jak serwery. Zapewnia, że żaden serwer nie zostanie obciążony nadmierną ilością operacji, których nie jest w stanie przetworzyć w oczekiwanym czasie. Równoważenie obciążenia może być realizowane za pomocą oprogramowania, sprzętu lub kombinacji obu.

Maszyna wirtualna

Maszyna wirtualna to komputer podobny do tych fizycznych, których używamy na co dzień, z tą tylko różnicą, że działa w formie wirtualnej.

Migracja

Migracja to odtworzenie i pełna konfiguracja oryginalnego środowiska klienta w chmurze, a następnie przeniesienie danych. Migrację dzielimy na cztery główne etapy: rozpoznanie, propozycję, wdrożenie, utrzymanie.

Multichmura

Multichmura (Multicloud) to środowisko składające się z wielu rodzajów chmur; chmura hybrydowa jest jej szczególnym przypadkiem, w którym kilka chmur połączonych jest w jednolite środowisko.

Multi-tenancy

Multi-tenancy to architektura, w której niezależnie od siebie może działać wielu logicznie odseparowanych klientów.

On-premise

On-premise oznacza oprogramowanie lub infrastruktura uruchamiane na komputerach znajdujących się na terenie (w budynku) organizacji z nich korzystającej. Tradycyjny Microsoft Office jest przykładem oprogramowania on-premise, ponieważ musi być zainstalowany na komputerze, który go uruchamia, podczas gdy Office365 nie jest, ponieważ jest dostępny przez Internet i uruchamiany zdalnie.

PaaS

Platform as a Service to model, w którym dostawca odpowiada za system operacyjny, sieci i aktualizację oprogramowania, a klient zarządza wdrożoną przez siebie aplikacją. Jest on popularny wśród programistów, którzy dzięki niemu mogą skupić się wyłącznie na tworzeniu oprogramowania.

SaaS

Software as a Service to model, w którym dostawca zarządza ci utrzymuje całość infrastruktury i oprogramowania, a klient otrzymuje dostęp i korzysta z samej usługi. Przykładem tego rozwiązania jest G Suite, OneDrive, YouTube czy Spotify.

Skalowalność

Skalowalność to zdolność procesu, systemu lub struktury do obsługi rosnącego obciążenia. Innymi słowy, skalowalny system jest w stanie dostosować się do rosnących wymagań. Możliwość skalowania na żądanie jest jedną z największych zalet chmury obliczeniowej.

SLA

Service Level Agreement to umowa o poziomie usług jest zawierana pomiędzy klientem a dostawcą usług w chmurze (CSP) i definiuje, ile procent czasu w skali roku usługi mają być dostępne, jaki może być czas ich niedostępności oraz jak dostawca reaguje na zgłoszenia klienta.

Vendor lock-in

Vendor lock-in to sytuacja, w której klient jest uzależniony od konkretnego dostawcy usług w chmurze, ponieważ sposób w jaki zbudowane jest środowisko uniemożliwia jego skopiowanie lub odtworzenie w innej chmurze.

Wirtualizacja

Wirtualizacja to tworzenie wirtualnej wersji urządzenia lub zasobu, takiego jak system operacyjny, sieć lub urządzenie pamięci masowej. W kontekście chmury obliczeniowej to możliwość uruchomienia kilku różnych systemów operacyjnych, na kilku odrębnych maszynach wirtualnych, które działają na jednej lub wielu maszynach fizycznych. Przykładowo zamiast pięciu różnych komputerów/serwerów. możemy uruchomić jedną maszynę fizyczną, na której odpalimy pięć maszyn wirtualnych, każdą z innym systemem operacyjnym.

Sprawdź również inne pojęcia z zakresu infrastruktury IT

Może zainteresuje Cię

Przejrzyj artykuły

Czym jest IaaS, i jak sprawdza się w porównaniu z innymi modelami świadczenia usług chmurowych - także tymi najnowocześniejszymi, czyli konteneryzacją i serverless.

#poradniki Więcej

Cloud jest niezbędnym rozwiązaniem, które pozwala zapewnić firmom odporność na zmiany. Razem z naszym ebookiem "Twój przewodnik po chmurze" zrobisz pewny, pierwszy krok w stronę chmury.

#poradnik Więcej

Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniu Disaster Recovery as a Service w zapasowym centrum danych, Turbine Analytics zapewnia sobie ciągłość biznesową.

#casestudy Więcej

Rozpocznijmy dialog

Masz pytania lub chciałbyś się dowiedzieć, jak MAIN może wesprzeć Twoją firmę?
Napisz do nas, a odpowiedź otrzymasz w ciągu czterech godzin w tygodniu roboczym.

    * Pola obowiązkowe

    Paweł Matuszak
    System Engineer