Obie firmy rozpoczęły współpracę w oparciu o usługę Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric i usługi Centrum Danych MAIN. Dzięki nim klienci mogą bezpośrednio i bezpiecznie łączyć własną rozproszoną infrastrukturę IT i cyfrowe ekosystemy dostawców, takich jak Microsoft Azure i Amazon Web Services. Usługi te pozwalają również na migrację całości lub części zasobów informatycznych do chmury, gwarantując ciągłość działania.

Klienci stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Jednym z najważniejszych są negatywne doświadczenia klienta. Dlatego też działy IT muszą odpowiedzieć na następujące pytanie: Jak skutecznie świadczyć usługi informatyczne, gwarantując odpowiedni poziom wydajności wszystkich systemów oraz wiedzę umożliwiającą ich właściwe utrzymanie? Drugim wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości działania, tak aby uniknąć negatywnych doświadczeń klienta i utraty zysków wynikających z niedostępności aplikacji. Konieczne jest zatem zmierzenie wpływu przerw w działaniu krytycznych systemów informatycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

MAIN i Equinix podpisały umowę partnerską

Wsparcie w budowaniu hybrydowych środowisk pojedynczej chmury i wielu chmur obliczeniowych

Coraz więcej firm rozważa również migrację części lub całości swojej infrastruktury IT do chmury. Jakie zatem kroki należy podjąć w celu wirtualizacji zasobów informatycznych i migracji do chmury hybrydowej lub do chmur kilku dostawców usługi chmury obliczeniowej? Jednym z niezbędnych elementów procesu migracji jest optymalizacja sieci, która ma zapewnić sprawne działanie systemów informatycznych funkcjonujących zarówno we własnym jak i zewnętrznym centrum danych. Działy IT muszą również odpowiedzieć na pytanie o to jak przezwyciężyć ograniczenia związane z elastycznością i obniżyć koszty istniejących sieci MPLS i Point-to-Point w przypadku zwiększonego ruchu w sieci i słabszej optymalizacji starzejących się sieci.

Odpowiedzią na te wyzwania jest wspólna oferta firm MAIN i Equinix, obejmująca szereg usług. Pierwsza z nich to dogłębna analiza i optymalizacja architektury IT. Skuteczne strategie i plany jej modernizacji stosowane przez obie firmy obejmują szczegółową dokumentację realizacji projektu z uwzględnieniem właściwego zrozumienia umów SLA – również w zakresie baz danych – oraz utrzymania najwyższych standardów produktów i usług.

Szkolenie i wsparcie podczas migracji do chmury

MAIN i Equinix oferują również usługi związane ze wsparciem podczas migracji do chmury, w tym zapewnienie odpowiednich szkoleń. Może to dotyczyć zarówno infrastruktury informatycznej dostępnej w ramach świadczenia usług chmury obliczeniowej, jak i narzędzi wspomagających zarówno sam proces migracji, jak i zarządzanie rozproszonymi zasobami IT. Obejmują one takie aspekty, jak chmura prywatna, laaS, PaaS, kolokacja, relokacja, migracja oraz integracja z głównymi dostawcami usług chmury obliczeniowej, takimi jak Microsoft Azure i Amazon Web Services. W ramach usług oferowanych wspólnie z Equinix, firma MAIN oferuje dedykowane środowisko – z wydzielonymi hostami i zasobami dyskowymi – umożliwiające tworzenie wirtualnych serwerów we własnej, dedykowanej infrastrukturze. Firma MAIN zapewnia również dynamiczny przydział zasobów. Prywatna chmura MAIN jest dostępna w ECX Fabric.

Ponadto strategie usuwania skutków awarii systemów informatycznych – opracowane wspólnie przez MAIN i Equinix – zapewniają ciągłość działania przedsiębiorstwa. Ponadto, firma MAIN zapewnia dostęp do specjalistycznej wiedzy, która pozwala zoptymalizować usługi sieciowe, obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność i wykorzystać gęstość sieci w ramach usługi ECX Fabric, a także dzięki zastosowaniu rozwiązania SD-WAN. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy obecnej infrastruktury i strategii IT firmy, specjaliści MAIN i Equinix opracowują wysoce efektywne rozwiązanie dostosowane do potrzeb firmy i wdrożone w ramach usługi Equinix.

Bezpieczeństwo danych dzięki usługom Data Replicator i ECX Fabric

Jedną z dodatkowych usług oferowanych przez MAIN i Equinix jest Data Replicator, narzędzie do replikacji danych w bazach danych: Oracle, Microsoft SQL Server dla Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Zapewnia on dostęp do kopii danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym bez wpływu na dostępność i wydajność systemów źródłowych. Dostarczana przez obie firmy łatwa w obsłudze i intuicyjna usługa Performance Monitor pozwala na monitorowanie i analizę wydajności baz danych w infrastrukturze IT, wskazując na możliwe problemy z wydajnością i precyzyjnie określając ich przyczyny.

Data Replicator działa w centrach danych Equinix i jest dostępny w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie. Z kolei dzięki zastosowaniu globalnych, programowalnych połączeń, klienci korzystający z ECX Fabric mogą łączyć rozproszoną infrastrukturę IT z cyfrowymi ekosystemami. Rozwiązanie to zapewnia skalowalność, wydajność i łączność poprzez samoobsługowy portal lub API. Poprzez jeden port można uzyskać dostęp do każdego elementu infrastruktury IT w dowolnym momencie, lokalnie lub z innej odległej lokalizacji. Zapewnia to zachowanie najwyższych standardów w zakresie utrzymania ciągłości działania.

Robert Busz, Dyrektor Zarządzający na Polskę, firma Equinix:
„Liderzy IT w różnych krajach na całym świecie zwiększają tempo cyfrowej transformacji i przenoszą więcej funkcji do chmury, a Polska nie jest tu wyjątkiem. W naszym najnowszym badaniu globalnych trendów technologicznych, 65% polskich decydentów w obszarze IT stwierdziło, że planuje przenieść więcej funkcji do chmury - dwie trzecie z nich zrobi to w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Kanał będzie odgrywał znaczącą rolę w tej zmianie i niezwykle ważne jest, aby Partnerzy znaleźli sposoby na rozszerzenie swojej oferty w celu dostarczania wartości dla przedsiębiorstw w procesie ich cyfrowej transformacji. To partnerstwo pomiędzy MAIN i Equinix służy właśnie temu celowi: umożliwi nam wspólne dotarcie do nowych klientów i współpracę w celu rozwiązania wszelkich wyzwań i wykorzystania każdej okazji, jaką daje nam ten bezprecedensowy okres zakłóceń i zmian”.

Zobacz również

16 mar 2021 Strefa Eksperta

W dobie pandemii, pracy zdalnej i niepewnej sytuacji finansowej, firmy coraz częściej poszukują bezpiecznej i skalowalnej przestrzeni na dane w niższym budżecie.

10 lip 2019 Strefa Eksperta

Automatyczny backup do chmury jest ciekawym i coraz częściej rozważanym rozwiązaniem. Zadania związane z bezpiecznym przechowywaniem danych spadają bowiem na operatora usługi. Ten zaś zapewnia odpowiednią infrastrukturę i wykwalifikowany zespół specjalistów IT.

10 lip 2019 Strefa Eksperta

Proces migracji części lub całości systemów do środowisk chmurowych może być kłopotliwy i trudny w realizacji. Dlatego powinien zostać poprawnie zaplanowany, przetestowany i zrealizowany w sposób skoordynowany.