Migracja do chmury – co warto wiedzieć

Autor: Zespół MAIN 6 min czytania

Strefa Eksperta > Migracja do chmury – co warto wiedzieć

Migracja do chmury jest rozumiana równie… mgliście, co sam cloud – mimo jego rosnącej popularności. Z tego powodu wiele firm czuje się niepewnych przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu swoich zasobów.

Jak wygląda migracja do chmury?

Żeby odczarować nieco migrację, przyjrzyjmy się całemu procesowi i wyzwaniom z nim związanym.

Migrację do chmury można podzielić na cztery główne etapy:

 1. Rozpoznanie,
 2. Propozycję,
 3. Wdrożenie,
 4. Utrzymanie.

Każdy z powyższych etapów niesie ze sobą wyzwania, ale dobry dostawca rozwiązań chmurowych zadba o ich rozwiązanie z korzyścią dla firmy przenoszącej swoje zasoby.


Czym jest chmura?

 

Chmura to fizyczny sprzęt, na którym działa oprogramowanie; sprzęt ten, mimo że może być rozsiany po całym świecie, jest doskonale skomunikowany i odporny na awarie.


Na dobry początek – rozpoznanie

Podczas rozpoznania dostawca przeprowadza audyt i uzgadnia z klientem, co należy przenieść. Nie zawsze przenosimy wszystko, niektórzy wybierają opcję hybrydową – część zasobów pozostaje na serwerach lokalnych, a część jest przenoszona do chmury. Na tym etapie poszukuje się też możliwych usprawnieńcloud pozwala m.in. na znaczne zwiększenie wydajności systemów.

Jak w praktyce przebiega rozpoznanie? Jest kilka możliwości:

 • Klient przekazuje dostawcy pełen dostęp do środowiska (procesy, usługi, adresy IP, firewall, etc.),
 • Klient samodzielnie przekazuje potrzebne informacje – dostawca zapewnia instrukcje jak je uzyskać,
 • Dostawca przeprowadza rozpoznanie w firmie klienta, pod jego nadzorem.

W trakcie rozpoznania klienci mogą napotkać kilka rodzajów wyzwań. W niektórych przypadkach cała infrastruktura została w przeszłości skonfigurowana i nie ma pracownika, który mógłby wprowadzić jakiekolwiek zmiany czy naprawy lub posiadałby wiedzę na ten temat. Zdarza się, że klient nie ma świadomości co do posiadanej infrastruktury.

Wtedy obowiązkiem dostawcy jest przeprowadzenie rozpoznania i poinformowanie klienta o tym, jak wygląda jego środowisko i co można usprawnić przy migracji do chmury.

Czasami klienci korzystają z usług, które są zbyt mało wydajne w stosunku do ich potrzeb, więc ich środowisko musi zostać zoptymalizowane przy migracji. Innym problemem może być wykorzystywane w firmie przestarzałe oprogramowanie, które nie jest już rozwijane i nie otrzymuje aktualizacji.

W takiej sytuacji dostawca może zaproponować analogiczne, nowsze rozwiązanie, lub jeśli klientowi zależy na pozostaniu przy aktualnym oprogramowaniu – zabezpieczenie i zwirtualizowanie go.

migracja do chmury - rozpoznanie

Kiedy wiemy już, czego chcemy – propozycja

Po zakończeniu rozpoznania dostawca przedstawia ofertę dotyczącą zakresu usługi. Wówczas największym wyzwaniem bywa brak świadomości na temat pełnych możliwości rozwiązań cloudowych wśród pracowników organizacji. Dlatego pierwotna propozycja często podlega zmianom, aby w pełni spełnić potrzeby klienta.

W tym momencie firmy powinny wziąć pod uwagę i zaplanować szkolenia dla personelu, zwłaszcza tego, który będzie działał bezpośrednio z nowym, chmurowym rozwiązaniem.

Na co warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy? SLA (czyli określany procentowo poziom dostępności usług; zalecane jest min. 99%) oraz tzw. exit plan, czyli ramy czasowe i działania, które obie strony powinny podjąć w sytuacji rezygnacji z usługi.

Co jest istotne w exit planie?

 • Ile przewidziano czasu od momentu wypowiedzenia umowy na odzyskanie danych,
 • Jak można to zrobić,
 • Czy wiążą się z tym dodatkowe koszty.

Dobrze jest upewnić się, czy exit plan odpowiada specyfice środowiska firmy – jedna organizacja może mieć do odzyskania tylko parę plików, a inna przechowywać w chmurze wszystkie swoje dane.


Dołącz do
Strefy Eksperta

Zapisz się na newsletter.
Otrzymasz maks. 1 mail/mies.  Unosimy się w chmury – migracja do chmury

  Przejdźmy do kluczowego etapu migracji do chmury – wdrożenia. Mogą się z nim wiązać przerwy w dostępie do danych, systemów czy usług klienta. Dlatego przed podjęciem wdrożenia firma musi opracować komunikację ze swoimi pracownikami i klientami.

  Może to brzmieć dość niepokojąco, ale w większości przypadków nie ma powodów do zmartwień – finalne przełączenie się na zasoby chmurowe można często wykonać w 1-3 minuty i skoordynować z regularnymi przerwami technicznymi.

  Samo wdrożenie (w dużym skrócie) przebiega następująco: odtworzenie i pełna konfiguracja środowiska klienta, a następnie przeniesienie danych. W trakcie tego procesu dostawca prosi też zawsze klienta o przeprowadzenie testów przemigrowanej infrastruktury.

  migracja do chmury - centrum danych

  Klient powinien być jednak przygotowany na podjęcie decyzji w przypadku nieprzewidzianych sytuacji – może się zdarzyć, że nie jest możliwe wyłapanie potencjalnego problemu podczas etapu rozpoznania.

  Przykładowo może się okazać, że baza danych jest niekompatybilna z nową wersją, albo że przenoszona usługa musi mieć połączenie z inną, która pozostaje na serwerze lokalnym. Po migracji może się też zdarzyć, że trzeba zmienić konfigurację silnika bazy danych w związku ze zmianą wydajności. Dobry dostawca będzie przygotowany na takie sytuacje i doradzi klientowi, jak szybko i skutecznie taki nieprzewidziany problem rozwiązać.

  Polecane

  Sprawdź najpopularniejsze rozwiązania MAIN

  Odkrywamy korzyści z migracji do chmury – utrzymanie

  Już prawie jesteśmy „w chmurze”. Został nam ostatni etap – utrzymanie, które jest płynnym przejściem do wykorzystywania chmurowych już zasobów. Na tym etapie klient weryfikuje, czy założone w propozycji wydajność i funkcjonalności zostały dostarczone.

  W tym momencie zostaje też podjęta decyzja o zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem chmury ze strony klienta i dostawcy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest częściowe lub pełne wsparcie ze strony dostawcy.

  W ramach pełnego utrzymania dostawca chmury:

  • Administruje środowiskiem,
  • Zarządza systemami i oprogramowaniem na maszynach wirtualnych,
  • Zarządza dostępami (np. tworzenie kont),
  • Wdraża nowe wersje i dba o kopie zapasowe.

  Na początku utrzymania często podejmuje się decyzje o dalszym dostosowaniu chmury do potrzeb firmy. Dlaczego tak szybko? Ponieważ przejście do chmury to znaczące usprawnienie infrastruktury i wydajności – zdarza się, że klient po migracji ma wreszcie możliwość wprowadzić zmiany, które powodują gwałtowny przyrost zapotrzebowania na jego usługę. W przypadku własnej infrastruktury tak nagła zmiana jest problemem, natomiast w przypadku chmury, może on po prostu wykupić więcej potrzebnych zasobów.


  Zarządzanie chmurą prywatną

  Nie obawiaj się zarządzania chmurą – MAIN zapewnia szeroki zakres usług administracyjnych dla Dedicated Private Cloud.

  Sprawdź nas


  Podsumowanie

  Migracja do chmury dzieli się na cztery etapy:

  • Rozpoznanie – Dostawca przeprowadza audyt i uzgadnia z klientem, co należy przenieść (nie zawsze przenosimy wszystko). Opracowuje też propozycję możliwych usprawnień środowiska IT.
  • Propozycja – Dostawca przedstawia ofertę dotyczącą zakresu usługi, omawia ją i dostosowuje do potrzeb klienta. Firma planuje szkolenia dla personelu.
  • Wdrożenie – Dostawca odtwarza i konfiguruje środowiska klienta w chmurze, a następnie przenosi dane. W tym czasie mogą występować przerwy w dostępie do danych, dlatego firma powinna opracować komunikację ze swoimi pracownikami i klientami.
  • Utrzymanie – Klient weryfikuje, czy założone w propozycji wydajność i funkcjonalności zostały dostarczone. Dostawca może zapewnić częściowe lub pełne wsparcie w utrzymaniu chmury.

  Na każdym z nich można natrafić na problemy, ale nie należy się zrażać i rezygnować z szansy rozwoju, jaką daje cloud.

  Wraz z MAIN Data Center wybierzesz rozwiązania chmurowe, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy. Nasz zespół zaplanuje proces migracji odpowiadający Twoim potrzebom biznesowym i pomoże zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi na drodze do chmury.

  Zespół MAIN
  Zespół MAIN

  Budujemy środowiska IT gwarantujące ciągłość działania biznesu. Dostarczamy bezpieczne, łatwo skalowalne rozwiązania chmurowe, dzięki którym możesz skupić się na rozwoju działalności.

  Udostępnij znajomym

  Zobacz również

  Przejrzyj artykuły

  Backup Microsoft 365 to usługa, która skutecznie zabezpiecza przed utratą kont użytkowników, skrzynek pocztowych i innych plików pakietu Microsoft 365.

  Chmura dla software house? Hatomi wybrał chmurę prywatną w MAIN, by osiągnąć większą elastyczność zarządzania zasobami i środowiskami developerskimi.

  Przeniesienie systemów i migracja do chmury prywatnej w zewnętrznym Data Center to strategiczna zmiana, która może przynieść wiele korzyści.

  Planujesz migrację zasobów do chmury?

  Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie. W zrozumiały sposób opiszą, jak działa MAIN i opracują najbardziej efektywne rozwiązanie.

  Napisz do nas