Infrastructure-as-a-Service – wciąż najpopularniejszy model świadczenia usług chmurowych

Autor: Zespół MAIN 6 min czytania

Strefa Eksperta > Infrastructure-as-a-Service – wciąż najpopularniejszy model świadczenia usług chmurowych

IaaS (Infrastructure-as-a-Service), czyli Infrastruktura jako usługa, to jeden z trzech podstawowych modeli świadczenia usług chmurowych, np. chmura prywatna. Zyskał na popularności już na początku 2010 roku i jest uznawany za pierwszą ofertę typu “jako usługa”.


Sprawdź nasze realizacje w modelu IaaS:

 

IaaS dla zabieganych

 • Czym jest IaaS? Infrastructure-as-a-Service to model dostarczania chmury, w którym klient ma dostęp do zwirtualizowanych serwerów, pamięci i połączeń sieciowych.
 • Do głównych zalet Infrastructure-as-a-Service należą: elastyczny dostęp do zasobów, szybkie skalowanie (wg potrzeb), brak kosztów inwestycyjnych, wysoka dostępność, ciągłość biznesowa, wysoka wydajność i dostęp do najlepszych technologii.
 • IaaS vs PaaS i SaaS – W IaaS klient może zarządzać bezpośrednio zwirtualizowanymi zasobami. PaaS to kompletne środowisko deweloperskie i wdrożeniowe, a SaaS to dostęp do w pełni zarządzanej aplikacji poprzez Internet.
 • IaaS vs BMaaS – W odróżnieniu od Infrastructure-as-a-Service, Bare-Metal-as-a-Service nie zapewnia zwirtualizowanych zasobów, tylko daje klientom bezpośredni dostęp do sprzętu fizycznego.
 • IaaS a kontenery – Konteneryzacja nie wymaga hypervisora i oddzielnych OS. Dzięki temu zwiększa się wydajność, a zalety wirtualizacji (skalowalność, przenośność i separacja instancji) są zachowane.
 • IaaS a serverless – Serverless nie wymaga od użytkowników stawiania VM, skaluje się natychmiast i całkowicie automatycznie, a opłata pobierana jest jedynie od wykorzystania usługi.
 • Przykładowe zastosowania IaaS: odzyskiwanie danych po awarii, przetwarzanie danych (np. na potrzeby AI), rozwój oprogramowania, prowadzenie sklepu internetowego, czy rozwój start-upu.

IaaS zapewnia dostęp do zwirtualizowanych serwerów, pamięci i połączeń sieciowych, które klienci mogą wykorzystywać w zasadzie tak samo jak własną infrastrukturę. Różnica polega na tym, że sprzęt utrzymuje dostawca usług chmurowych we własnych centrach danych. Klienci IaaS korzystają z niego za pośrednictwem połączenia internetowego, a opłacają usługę w ramach subskrypcji.

Jakie korzyści niesie ze sobą IaaS?

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami IT, czyli on-premise, Infrastructure-as-a-Service zapewnia większą elastyczność w dostępie do zasobów obliczeniowych i pamięci. Umożliwia skalowanie ich w górę lub w dół zależnie od potrzeb – np. w odpowiedzi na gwałtowny wzrost lub spadek ruchu. IaaS pozwala klientom uniknąć kosztów związanych z zakupem oraz utrzymaniem własnej infrastruktury. Organizacje nie muszą już wybierać pomiędzy wysokimi kosztami zakupu sprzętu “na zaś” (w razie nagłego wzrostu zapotrzebowania), a niską wydajnością lub przestojami wynikającymi z braku mocy obliczeniowej przy nieprzewidzianym zwiększeniu ruchu.

Do pozostałych korzyści należą:

 • Wysoka dostępność i odporność

Firmy wykorzystujące model IaaS mogą łatwo dodawać redundantne serwery, także w różnych lokalizacjach (rozwiązanie typu Disaster Recovery), co zapewnia ciągłość biznesową w razie, np. awarii głównego ośrodka. Dodatkowo profesjonalne centra danych oferują wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, którego wiele organizacji nie jest w stanie uzyskać w ramach swojej infrastruktury.

 • Niższe opóźnienia, wyższa wydajność

Ponieważ dostawcy usług IaaS zazwyczaj obsługują centra danych w wielu lokalizacjach geograficznych, klienci mogą “umieścić” swoje aplikacje i usługi bliżej użytkowników, aby zminimalizować opóźnienia oraz zmaksymalizować wydajność.

 • Szybszy dostęp do najlepszych technologii

Dostawcy chmurowi dbają, aby ich klienci mieli dostęp do najnowszych technologii, dlatego organizacje korzystające z IaaS mogą korzystać z nich znacznie wcześniej (i znacznie mniejszym kosztem) niż gdyby chciały zakupić je sami.

IaaS a pozostałe modele: PaaS i SaaS

Obok IaaS najczęściej wymieniane są dwa inne modele z grupy “jako usługa” – Platform-as-a-Service (Platforma jako usługa) i Software-as-a-Service (Oprogramowanie jako usługa). W dużym skrócie PaaS to kompletne środowisko deweloperskie i wdrożeniowe, a SaaS to dostęp do w pełni zarządzanej aplikacji poprzez Internet.

Najlepszym sposobem na rozróżnienie tych trzech modeli jest porównanie, które elementy są zarządzane przez dostawcę, a które przez klienta.

W IaaS klient posiada dostęp do oprogramowania chmury, może nią dowolnie zarządzać i instalować oprogramowanie (systemy, aplikacje i usługi) wedle swoich potrzeb. Natomiast dostawca dba, aby klient miał stały dostęp do infrastruktury oraz zapewnia jej fizyczne bezpieczeństwo.

Podobnie jak w IaaS, rozwiązanie PaaS obejmuje infrastrukturę — serwery, macierze i sieć — a dodatkowo także oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych, itd. Tutaj klient posiada dostęp do maszyn wirtualnych stworzonych na środowisku chmurowym, może dowolnie instalować aplikacje i nimi zarządzać.

Przy SaaS klient otrzymuje dostęp do usługi osadzonej w chmurze i korzysta z niej bezpośrednio lub za pomocą aplikacji, przykładem są OneDrive, YouTube, czy Spotify. Cała podstawowa infrastruktura, oprogramowanie pośredniczące oraz systemy operacyjne i dane aplikacji znajdują się w centrum danych dostawcy usług i są przez niego zarządzane.

Modele SaaS, Paas i IaaS nie wykluczają się wzajemnie; większość organizacji używa więcej niż jednego z nich, a nawet wszystkich trzech, często w połączeniu z tradycyjnym IT. Wybór rozwiązania “as-a-service“ zależy od funkcjonalności potrzebnych firmie oraz doświadczenia, które posiada jej personel. Profesjonalny dostawca usług chmurowych po zapoznaniu się z istniejącą infrastrukturą organizacji oraz jej potrzebami biznesowymi doradzi, które modele będą dla niej odpowiednie.

Dołącz do
Strefy Eksperta

Zapisz się na newsletter.
Otrzymasz maks. 1 mail/mies.
  Infrastructure-as-a-service kontra Bare-Metal-as-a-Service

  Bare-Metal-as-a-Service (BMaaS) zapewnia jeszcze wyższy poziom kontroli niż IaaS. W środowisku BMaaS zasoby są nadal dostarczane na żądanie, udostępniane przez Internet i rozliczane na zasadzie subskrypcji. Natomiast, w przeciwieństwie do IaaS, BMaaS nie zapewnia użytkownikom już zwirtualizowanych zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej; zamiast tego daje bezpośredni dostęp do sprzętu fizycznego. Dzięki temu klient posiada niemal całkowitą kontrolę nad specyfikacją sprzętową. Biorąc pod uwagę, że sprzęt nie jest zwirtualizowany, zapewnia również największą potencjalną wydajność.

  W przypadku BMaaS i IaaS, nie można powiedzieć, że jeden model jest lepszy od drugiego – wszystko zależy od tego, który najlepiej odpowiada na potrzeby firmy.

  IaaS a najnowsze rozwiązania:
  kontenery i przetwarzanie bezserwerowe

  Kontenery i przetwarzanie bezserwerowe (serverless) to dwa najnowsze modele chmury, które rozwijają niektóre zalety modelu IaaS.

  IaaS, który oparty jest na wirtualizacji zasobów, zapewnia wysoką skalowalność i elastyczność. Jednak budowa tego rozwiązania – dwie warstwy systemu operacyjnego (na serwerze oraz każdej maszynie wirtualnej) oraz hypervisor (inaczej nadzorca maszyn wirtualnych) – prowadzi do spadku wydajności uruchomionych aplikacji (w porównaniu do pracy bezpośrednio na maszynie fizycznej). Naprzeciw temu wychodzi konteneryzacja, która nie wymaga wykorzystania hypervisora i oddzielnych systemów operacyjnych w każdym kontenerze. Dzięki temu różnica w wydajności pomiędzy aplikacją kontenerową, a aplikacją działającą na fizycznym sprzęcie staje się niewielka, przy czym zachowane są zalety wirtualizacji, takie jak skalowalność, przenośność i separacja instancji.

  Infrastructure-as-a-Service jest często bardziej wydajny pod względem zasobów i kosztów niż tradycyjne przetwarzanie danych, ale uruchomienie maszyny wirtualnej nie jest natychmiastowe, a każda maszyna wirtualna niesie ze sobą koszty w postaci systemów operacyjnych. Natomiast przetwarzanie bezserwerowe to model usługi w chmurze, w którym programista może skupić się wyłącznie na tworzeniu logiki biznesowej, a nie na infrastrukturze, na której ma ona być wykonywana. Serverless skaluje się natychmiast, całkowicie automatycznie i w zależności od potrzeb, a opłata pobierana jest jedynie od wykorzystania usługi.

  W miarę popularyzacji architektury mikroserwisów – gdzie aplikacje są rozkładane na małe części, wdrażane niezależnie, zarządzają własnymi danymi i komunikują się za pośrednictwem interfejsów API – kontenery i przetwarzanie bezserwerowe będą coraz bardziej powszechne.

  Nie zmienia to jednak faktu, że IaaS jest zdecydowanie najbardziej dojrzałym modelem świadczenia usług chmurowych i kontroluje zdecydowaną większość udziałów w rynku. Natomiast kontenery oraz przetwarzanie bezserwerowe to technologie, które warto uważnie obserwować.

  Polecane

  Sprawdź najpopularniejsze rozwiązania MAIN

  Infrastructure-as-a-Service w praktyce

  Obecnie IaaS jest najczęściej wykorzystywany do środowisk programistycznych i testowych, stron internetowych i aplikacji internetowych, przechowywania i analizy danych, a także tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych. IaaS sprawdza się również przy wdrażaniu popularnego oprogramowania oraz aplikacji biznesowych, takich jak SAP.

  Przykładowe zastosowania:

  • Odzyskiwanie danych po awarii: dostawca chmury w ramach IaaS może wdrożyć rozwiązanie typu Disaster Recovery w swojej rozproszonej geograficznie infrastrukturze.
  • E-commerce: IaaS to doskonałe rozwiązanie dla sprzedawców internetowych, którzy często obserwują gwałtowny wzrost ruchu. Zdolność do skalowania w okresach wysokiego popytu i wysoka dostępność są niezbędne w działaniu 24/7.
  • Przetwarzanie danych, sztuczna inteligencja (AI): IaaS ułatwia konfigurację i skalowanie pamięci masowej oraz zasobów obliczeniowych dla aplikacji, które pracują z ogromnymi ilościami danych.
  • Startupy: Młode firmy nie mogą sobie pozwolić na znaczne inwestycje w lokalną infrastrukturę IT. IaaS daje im dostęp do możliwości profesjonalnych centrów danych (pamięci, mocy obliczeniowej, połączeń sieciowych) bez zakupu i kosztów utrzymania sprzętu.
  • Rozwój oprogramowania: Dzięki IaaS nowoczesne środowiska do testowania i tworzenia środowisk programistycznych można zbudować znacznie szybciej niż w ramach infrastruktury firmy.

  Jak wygląda Infrastructure-as-a-Service w MAIN?

  W ramach usługi IaaS udostępniamy klientowi pełne środowisko chmurowe za pomocą narzędzi do wirtualizacji. MAIN wdraża i zarządza infrastrukturą fizyczną (hosty, macierze, sieci) oraz warstwą oprogramowania niezbędnego do jej działania (najczęściej VMware vCloud, choć wykorzystujemy też inne programy na życzenie klienta).

  Klient otrzymuje dostęp do panelu vCloud, gdzie samodzielnie tworzy i zarządza środowiskami maszyn wirtualnych.

  Dowiedz się więcej o tym jak klienci MAIN wykorzystują model IaaS w praktyce:

  Zespół MAIN
  Zespół MAIN

  Budujemy środowiska IT gwarantujące ciągłość działania biznesu. Dostarczamy bezpieczne, łatwo skalowalne rozwiązania chmurowe, dzięki którym możesz skupić się na rozwoju działalności.

  Udostępnij znajomym

  Zobacz również

  Przejrzyj artykuły

  Chmura prywatna w MAIN zapewnia dostępność aplikacji klienta w ciągu roku na poziomie 99,99%.

  Backup Microsoft 365 to usługa, która skutecznie zabezpiecza przed utratą kont użytkowników, skrzynek pocztowych i innych plików pakietu Microsoft 365.

  Chmura dla software house? Hatomi wybrał chmurę prywatną w MAIN, by osiągnąć większą elastyczność zarządzania zasobami i środowiskami developerskimi.

  Planujesz migrację zasobów do chmury?

  Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie. W zrozumiały sposób opiszą, jak działa MAIN i opracują najbardziej efektywne rozwiązanie.

  Napisz do nas