Za modelem cloud computing przede wszystkim przemawia wygoda jej użytkowania oraz koszty, a także demokratyzacja rozwiązań IT. Dzięki chmurze nawet małe firmy stać na oprogramowanie czy infrastrukturę do tej pory niedostępną ze względu na koszty licencyjne lub ceny sprzętu. Niższe ceny oznaczają także obniżenie kosztów IT w dużych firmach. Aby zwielokrotnić potencjalne korzyści wdrożenia usług chmurowych w wielu organizacjach powstają specjalne zespoły lub centra doskonałości, które dostarczają najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem usług i architektury chmury.

Model cloud computing zapewnia użytkownikom biznesowym oczekiwane od dawna korzyści:

1. Skalowalność – w razie potrzeby można zwiększyć ilość zasobów, np. w czasie szczytów zakupowych w sklepie internetowym czy konieczności zwiększenia skali danych przetwarzanych i analizowanych pod kątem targetowania działań sprzedażowych.

2. Łatwość wdrożenia – naturalna swoboda w wykorzystywaniu różnego rodzaju zasobów, usług lub funkcjonalności informatycznych sprzyja realizowaniu opartych na nowych technologiach projektów biznesowych. Inicjatywy takie mogą wręcz obejmować transformację modelu funkcjonowania całej organizacji.

3. Łatwiejsze fuzje i przejęcia – rozwiązania wykorzystywane w chmurze można zwykle zintegrować lub skonsolidować szybciej niż jest to możliwe w przypadku infrastruktury on-premise. Ma to duże znaczenie m.in. w przypadku fuzji lub przejęć.

4. Krótki czas wdrożenia lub uruchomienia – w przypadku wielu rozwiązań chmurowych jest on praktycznie zerowy, a aplikacje, które mają kluczowe znaczenie dla biznesu, mogą działać w trybie online niemal natychmiast.

5. Mniejsze ryzyko przestoju – środowisko chmury zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić przewidywalną i spójną wydajność z gwarantowanym – zależnie od umów SLA – czasem dostępności sięgającym niemal 100%. Są to zwykle parametry nieosiągalne w przypadku lokalnej infrastruktury, jaką dysponuje większość firm. Co więcej, w zależności od rodzaju oraz sposobu wdrożenia usług chmurowych, na operatora chmury w całości scedowane mogą być m.in. procesy odtwarzania środowiska po awarii.

6. Bezpieczeństwo i prywatność – dostawcy technologii chmurowych oferują rozbudowane mechanizmy kontroli dostępu oraz zabezpieczenia warstwy danych. Są też zobligowani do przestrzegania licznych regulacji w tym obszarze.

Zobacz również

9 Lip 2020 Strefa Eksperta

Za modelem cloud computing przede wszystkim przemawia wygoda jej użytkowania oraz koszty, a także demokratyzacja rozwiązań IT. Dzięki chmurze nawet małe firmy stać na oprogramowanie czy infrastrukturę do tej pory niedostępną ze względu na koszty licencyjne lub ceny sprzętu

16 Maj 2019 Strefa Eksperta

Podczas licznych prelekcji na konferencji poruszone zostały kwestie rozwiązania chmurowego, miedzy innymi: jakie ryzyka i wyzwania wiążą się z realizacją działań mających na celu przeniesienie istniejących usług oraz zasobów IT do środowisk cloud computing oraz jak się do nich przygotować.

10 Lip 2019 Strefa Eksperta

Chmura obliczeniowa wydaje się być receptą na wiele problemów i pomaga sprostać wielu wyzwaniom. Jednym z nich - niezwykle istotnym z punktu widzenia biznesu - jest sprawny i elastyczny rozwój, dostarczanie i utrzymanie aplikacji biznesowych.

Poznaj naszych partnerów