MAIN Data Center & summ-it® – oferujemy migrację baz danych do chmury

Autor: Adam Jadczak 5 min czytania

Centrum Prasowe > MAIN Data Center & summ-it® – oferujemy migrację baz danych do chmury

Wywiad z Wojciechem Wenclem, prezesem zarządu firmy summ-it® – partnerem MAIN Data Center.

Rozmawiamy o:

  • rosnącym znaczeniu danych w działalności biznesowej,
  • zmieniającej się specyfice baz danych,
  • wyzwaniach związanych z utrzymaniem i rozwojem środowisk bazodanowych, a także
  • współpracy z MAIN Data Center i członkostwie w MAIN Partner Community,
  • oferowanych usługach i komercjalizacji własnego narzędzia do automatyzacji procesów zarządzania bazami danych.

Czy dane stały się motorem rozwoju biznesu?

Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że dane to ropa XXI wieku. Jak pokazują wydarzenia ostatnich lat, ten kto w krótszym czasie dysponuje dokładniejszymi informacjami i wiedzą, ten ma władzę. Moim zdaniem, takie, dość imperialistyczne stwierdzenie ma tu adekwatny wydźwięk.

W świecie biznesu wiedza wprost przekłada się bowiem na przewagę konkurencyjną. Dzięki niej firmy lepiej docierają do klientów i oferują bardziej dopasowane do ich potrzeb produkty lub usługi.

Kluczowe znaczenie ma tu jednak nie tylko sam dostęp do danych i możliwości ich przetworzenia. Bardzo ważny jest też sam sposób wizualizacji danych i przekazania wiedzy użytkownikom.

Czy podejście do gromadzenia i przetwarzania danych zmieniło się?

Jeszcze dekadę temu technologie bazodanowe koncentrowały się głównie na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz analizie uporządkowanych, czy wręcz relacyjnych zbiorów danych. Dziś – za sprawą dość innowacyjnych rozwiązań – możemy analizować niepowiązane ze sobą, nieustrukturyzowane dane.

Co więcej, technologie Big Data zapewniają możliwość prowadzenia zdecydowanie szerszych – niż w przeszłości – analiz. Poza tym, dopiero wkraczamy w epokę innowacji biznesowych budowanych na modelach analitycznych i predykcyjnych. W oparciu o modele analityczne możemy prognozować przyszłość, ale też automatyzować pewne procesy.

Jakie są wyzwania związane z utrzymaniem baz danych?

Z doświadczeń summ-it® w obszarze strojenia baz danych wynika, że większość organizacji najczęściej dysponuje wystarczającymi zasobami w obszarze pamięci masowych i adekwatną mocą obliczeniową. Największym wyzwaniem są operacje odczytu i zapisu, stąd też niezbędna staje się optymalizacja środowiska bazodanowego.

Tego typu usługi realizujemy dla naszych projektów, często w trybie ciągłym i w ramach stałej obsługi złożonych środowisk bazodanowych. Obecnie mamy pod swoją opieką ok. 8500 baz danych. To zapewnia nam unikalne spojrzenie na funkcjonowanie infrastruktury danych w firmach. Z naszych usług korzystają wiodące organizacje z sektora finansowego, firmy z obszaru produkcji czy handlu.

Te z sektora handlu charakteryzują się szczególnym upodobaniem do nowości technicznych. Dzięki czemu uzyskują przewagę konkurencyjną. Jeszcze kilkanaście lat temu wielkość rozległych baz danych mierzyliśmy w GB. Dziś wcale nie ujmują nas wielkości mierzone w TB czy nawet PB.

Rosnąca skala baz danych niesie za sobą cały szereg wyzwań związanych z zarządzaniem źródłami danych i systemami, które te dane zbierają, a następnie przetwarzają. Zmienia się też paradygmat pracy z danymi.

Przez lata mieliśmy do czynienia z modelem relacyjnym. Dziś środowiska danych w coraz większym stopniu opierają się na łączeniu nieustrukturyzowanych zbiorów danych. Praktycznym wyzwaniem staje się też kwestia zapewnienia bezpieczeństwa szybko rosnących zbiorów danych, a także znaczący udział przetwarzania danych w chmurze, co niesie za sobą konkretne obostrzenia prawne.


Audyt summ-it® jest wstępem do dalszych usług, które możemy zrealizować dla naszych klientów i bardzo często je realizujemy.

Oferujemy szeroko rozumiane usługi z zakresu zarządzania danymi – od utrzymania baz danych, po obsługę środowisk analitycznych.

Wspieramy budowę i wdrożenia baz danych, zapewniamy wsparcie i opiekę utrzymaniową dla istniejących środowisk bazodanowych, a także pomagamy w ich migracji do chmury obliczeniowej.

Wojciech Wencel Założyciel i prezes zarządu summ-it®


Czy model chmury obliczeniowej ma znaczenie w kontekście utrzymania baz danych?

W obszarze baz danych model chmury zapewnia przede wszystkim możliwość szybkiego działania. Takie podejście przekłada się też na elastyczność, dzięki której możemy odpowiadać na potrzebę biznesu niemal od ręki modyfikując parametry usługi. Zmienia się też model rozliczania kosztów.

Patrząc szerzej, model cloud computing pozwala na łatwy dostęp do nowych możliwości w obszarze analizy danych. Możemy szybko wdrożyć gotowe rozwiązania i usługi. Takie działanie pozwala w bardziej efektywny sposób przetwarzać dane, analizować je, ale też raportować wnioski użytkownikom.

W ramach usług chmurowych możemy korzystać też z różnych metod uczenia maszynowego. Budujemy niejako z klocków środowisko danych. Firm, które decydują się na wykorzystanie infrastruktury opartej na modelu publicznej chmury przybywa. Tak jest najszybciej, choć nie zawsze najłatwiej.

Wykorzystanie współdzielonej infrastruktury chmurowej może tworzyć wyzwania związane z koniecznością zapewnienia zgodności z RODO czy bieżącego dostosowywania środowiska danych do zmian specyficznych regulacji branżowych. Konieczne staje się też zapewnienie efektywnej replikacji danych w odrębnej infrastrukturze. Na to nakładają się też kwestie związane z chęcią unikania nadmiernego przywiązania do jednego dostawcy.

Jak zmieniają się potrzeby biznesowe w kontekście dostępności środowisk bazodanowych?

Rosnąca zależność biznesu od danych oznacza najczęściej zupełnie nową skalę wymagań związanych z dostępnością danych. W wielu firmach w przeszłości zdarzały się planowane lub nieplanowane przerwy w dostępności środowiska bazodanowego liczone w dniach. W tym czasie oczywiście nie funkcjonowały także systemy biznesowe. Był to zwykle problem, ale jak najbardziej możliwy do opanowania lub przeczekania.

Dziś sytuacja jest diametralnie inna. Nawet godzina przestoju baz danych rodzić może ogromne koszty. W miarę rosnącej skali transakcji realizowanych na skalę globalną i w trybie online coraz trudniej też o dostępność okna serwisowego. Kwestia zapewnienia nieprzerwanej dostępności baz danych faktycznie urasta do rangi wymagania biznesowego.

Jakiego rodzaju usługi w obszarze baz danych świadczy summ-it®?

Jedną z naszych koronnych usług jest audyt środowisk bazodanowych. W ramach tego typu projektów – jako partner Oracle i Microsoft – sprawdzamy m.in. licencjonowanie czy poprawność konfiguracji systemów baz danych. Są to bardzo złożone obszary uzależnione od liczby użytkowników, infrastruktury i konfiguracji środowisk.

Po przeprowadzonej analizie udzielamy klientowi poświadczenia zgodności lub wskazujemy miejsca do poprawy. Rekomendujemy także możliwe do wdrożenia optymalizacje.

Kolejnym etapem jest audyt bezpieczeństwa oraz zgodności danych z regulacjami rynkowymi lub politykami organizacji. W ramach tego kroku weryfikujemy konfigurację bazy pod kątem bezpieczeństwa i zgodności danych, właściwego wykorzystania mechanizmów ochrony dostępu i stabilności bazy danych, a także wspomnianej zgodności z przepisami i politykami firmowymi.

Nasz audyt obejmuje też kwestie wydajnościowe. Całe środowisko bazodanowe weryfikujemy pod kątem optymalnego wykorzystania możliwości we wszystkich warstwach – od sprzętu, po obsługę jednostkowych zapytań do bazy danych. Zapewniamy też rekomendacje w zakresie planowania rozwoju środowiska danych w firmie.

W praktyce nie zdarzyło się, aby audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości lub możliwych optymalizacji. Zawsze można coś zrobić lepiej lub bardziej efektywnie. Być może dlatego klienci powierzający nam przeprowadzenie audytu często zostają z nami na lata i powierzają nam swoje systemy pod opiekę.

Polecane

Sprawdź najpopularniejsze rozwiązania MAIN

summ-it® jest partnerem MAIN Data Center

Rzeczywiście, od kilku miesięcy jesteśmy partnerem społeczności MAIN Partner Community. Nasze usługi są komplementarne, a współpraca funkcjonuje dwutorowo.

Z jednej strony, MAIN korzysta z naszych usług oferując klientom kompleksowe usługi w obszarze baz danych.

My z kolei, świadcząc dla klientów usługi związane z rozwojem i modernizacją baz danych, rekomendujemy infrastrukturę MAIN Data Center. Infrastruktura MAIN gwarantuje szybki dostęp do globalnych centrów danych firmy Equinix, co jest bardzo przydatne m.in. w kontekście środowisk bazodanowych rozproszonych w skali świata.

Czy prowadzone przez summ-it® projekty audytorskie prowadzą do kolejnych inicjatyw?

W praktyce tak. Nasz audyt jest wstępem do dalszych usług, które możemy zrealizować dla naszych klientów i bardzo często je realizujemy.

Oferujemy szeroko rozumiane usługi z zakresu zarządzania danymi – od utrzymania baz danych, po obsługę środowisk analitycznych. Wspieramy budowę i wdrożenia baz danych zapewniamy wsparcie i opiekę utrzymaniową dla istniejących środowisk bazodanowych, a także pomagamy w ich migracji do chmury obliczeniowej. Oferujemy też szereg usług związanych z przetwarzaniem i analizą danych, a także analityką biznesową.

Posiadają Państwo również autorskie, specjalistyczne rozwiązanie.

To prawda. Produkt, który oferujemy pod marką Superb DBA stanowi źródło naszej przewagi rynkowej. Automatyzacja zapewnia nam bowiem możliwość zagwarantowania wysokiej jakości usług. Jesteśmy w stanie efektywnie i skutecznie nadzorować i optymalizować nawet najbardziej złożone, rozległe środowiska baz danych.

Jednocześnie, na przestrzeni lat nasza silna specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie własnych zestawów najlepszych praktyk z zakresu zarządzania zróżnicowanymi systemami bazodanowymi. Praktyki te zostały zaimplementowane w ramach systemu Superb DBA. Nasze rozwiązanie nie tylko zapewnia zautomatyzowane wsparcie w zakresie utrzymania baz danych, ale też rekomendacje w zakresie wartościowych zmian konfiguracji, a także – po zatwierdzeniu przez użytkownika – jest w stanie wiele z tych rekomendacji automatycznie wdrożyć.

Dlaczego automatyzacja procesów zarządzania bazami danych staje się niezbędna?

Nie chodzi tylko o ilość danych, ale o złożoność środowisk bazodanowych. Automatyzacja oznacza większą efektywność i skalowalność naszych usług, a w efekcie niższe koszty dla klienta oraz większą szybkość działania i mniejsze ryzyko popełnienia błędu.

Mówiąc wprost – nasze usługi nie są liniowo zależne od dostępności zespołu. W efekcie, zapewniamy klientom znaczącą wartość biznesową w obszarze danych i możemy zapanować nad globalnym środowiskiem bazodanowym.

Co więcej, nasze podejście jest w pełni zgodne z rekomendacjami ITIL. Żadne, istotne zmiany nie są wdrażane bez akceptacji właścicieli danego rozwiązania. Jedynie proste zmiany operacyjne, które nie powodują znaczącego ryzyka biznesowego i nie wymagają zatrzymania środowiska, mogą być wdrażane automatycznie bez udziału człowieka, na podstawie rekomendacji opartych na naszych modelach uczenia maszynowego.

Zachęcam do zapoznania się z możliwościami naszego rozwiązania, zwłaszcza że Superb DBA oferujemy też w formie usługi. Nasze rozwiązanie jest także dostępne dla dla klientów Orange Business Services.

Wywiad ukazał się w miesięczniku ITwiz, którego MAIN Data Center jest partnerem edukacyjnym w obszarze usług Data Center.

Udostępnij znajomym

Adam Jadczak
Adam Jadczak

Redaktor naczelny magazynu ITwiz – miesięcznika skierowanego do osób podejmujących decyzje o zakupie rozwiązań IT. Ambasador marki MAIN Data Center.

Zobacz również

Przejrzyj artykuły

MAIN wprowadza do oferty infrastrukturę opartą na serwerach HPE ProLiant RL300 Gen11 wyposażonych w wykonane w technologii ARM procesory Ampere® Altra®.

Rozmowa z Andrzejem Kurkiem, prezesem zarządu DC Software o wprowadzeniu na rynek systemu eOS wspierającego proces prowadzenia Badań Klinicznych.

#wywiad Przeczytaj

Z Rafałem Barnowskim, Head of Sales and Marketing w EIP Dynamics, o nowym produkcie i metodologii jego wdrożenia, Microsoft Dynamics 365 Business Central Online.

#wywiad Przeczytaj

Planujesz migrację zasobów do chmury?

Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie. W zrozumiały sposób opiszą, jak działa MAIN i opracują najbardziej efektywne rozwiązanie.

Napisz do nas