Usługi prawne dla biznesu

Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa

 

Pomagamy przedsiębiorcom wykorzystywać najnowsze technologie
w sposób bezpieczny, a zarazem efektywny kosztowo i czasowo

Kochański & Partners świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma prawnicza Kochański & Partners zatrudnia obecnie niemal 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych współpracujących w biurach kancelarii w Warszawie i Krakowie.

Wybrane projekty Kochański & Partners:

 • Obsługa prawna procesu transformacji technologicznej dla działającej w Polsce wiodącej, europejskiej grupy bankowej. W ramach wsparcia przygotowaliśmy oraz przenegocjowaliśmy kontrakty dotyczące wdrożeń informatycznych realizowanych w metodykach zwinnych (Scrum).
 • Kompleksowa asysta prawna realizowana na potrzebyprocesu transformacji wiodącej polskiej grupy finansowej. Doradztwo kancelarii obejmowało opracowanie nowych modeli zakupowych oraz kontraktowych dla usług IT, w tym opracowanie pełnej dokumentacji procesu zakupowego oraz wzorów kontraktów IT dostosowanych do modelu Agile.
 • Kompleksowe wsparcie reprezentanta wiodącej polskiej grupy bankowej w migracji do chmury. Pomagaliśmy zlokalizować oraz zmitygować ryzyka prawne związane z migracją chmurową w sektorze bankowym. Reprezentowaliśmy klienta w negocjacjach z dostawcą usług chmurowych.
 • Doradztwo prawne dla jednego z czołowych jednostek sektora finansowego w zakresie wdrożenia technologii blockchain na potrzeby tzw. trwałego nośnika. Doradzaliśmy klientowi w zakresie technologicznoprojektowym i w relacjach z dostawcami

Rozwiązania chmurowe:

 •  Wsparcie w relacji z dostawcą
  − przygotowanie i negocjacje umów na wdrożenia oparte o zasoby chmury
  − analiza i negocjacje warunków kontraktowych globalnych usługodawców
 •  Migracja do chmury – kompleksowe doradztwo regulacyjne i projektowe:
  − analizy ryzyk wraz z rekomendacjami ich mitygacji
  − prawna mapa drogowa tranzycji do usług chmurowych
  − analizy pod kątem zgodności rozwiązań chmurowych z wymaganiami sektorowymi
  − konstruowanie exit planów
 • Reprezentacja w relacjach z organami nadzoru
 • Standardowe wzory umów / warunków udostępniania zasobów
  chmury (IaaS, SaaS, PaaS i inne)
 • Wsparcie w zakresie spełniania wymogów ochrony danych
  osobowych i cyberbezpieczeństwa
 • Analizy wymogów prawnych poszczególnych sektorów

 

 

Skontaktuj się bezpośrednio ze mną lub wypełnij formularz

Zapraszam do współpracy
Adrianna Jabłońska
Partner Account Manager
+48 663 661 518
ajablonska@main.pl
calendly.com/ajablonska-main