Migrujemy systemy, a następnie wirtualizujemy i budujemy prywatne chmury w oparciu o system VMware!

 

Firma Equinix łączy największe przedsiębiorstwa na świecie z ich klientami, pracownikami i partnerami w ramach wzajemnie powiązanych centrów danych.
Obecna na 55 rynkach znajdujących się na pięciu kontynentach firma Equinix towarzyszy firmom w ich wspólnych działaniach mających na celu realizację nowych możliwości i rozwój działalności dzięki strategiom IT i rozwiązaniom chmurowym. Zarządzamy jedyną platformą wzajemnych połączeń, która daje możliwości pojawiające się wyłącznie wtedy, gdy firmy są ze sobą połączone.

WSPÓLNE ROZWIĄZANIE OPARTE NA WZAJEMNYCH POŁĄCZENIACH ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MIGRACJI DO CHMURY Z GWARANCJĄ ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

EQUINIX

Bezkonkurencyjna jakość i zabezpieczone funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Współpracujące ze sobą firmy MAIN i Equinix świadczą zindywidualizowane usługi i dostarczają oparte na wzajemnych połączeniach rozwiązania w zakresie migracji do chmury gwarantujące nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nasze kompleksowe rozwiązania migracyjne opierają się na najskuteczniejszej architekturze i zapewniają pełne uwzględnienie umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA).

Tworzymy plany odtworzenia działalności po awarii uwzględniające odpowiednie umowy SLA, w tym także systemy baz danych. Stosowany przez nas sposób optymalizacji sieci SD-WAN obniża koszty, zwiększa elastyczność i wykorzystuje gęstość sieci w ramach Equinix. Nasze usługi centrum danych obejmują chmurę prywatną, laaS, PaaS, kolokację, relokację, migracje i integrację z Azure/AWS.

 

Główne korzyści naszego rozwiązania

Dogłębna analiza i optymalizacja architektury

Stosowane przez nas efektywne strategie i plany modernizacji architektury obejmują szczegółową dokumentację realizacji projektu uwzględniającą właściwe zrozumienie umów SLA i zachowanie najwyższych standardów dotyczących produktów i usług.

Kształcenie i wsparcie w trakcie migracji do chmury

Nasze kompleksowe rozwiązania migracyjne obejmują zapewniające bezpieczną migrację szkolenia z zakresu infrastruktury i narzędzi, które realizujemy szybko, w sposób elastyczny i w korzystnych cenach.

Struktura zapewniająca stabilność

Opracowane przez nas zoptymalizowane opcje odtworzenia działalności po awarii przewidują plany zapewniające utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewniamy także niezrównaną szybkość i pełne bezpieczeństwo połączeń.

Specjalistyczna wiedza o sieci

Nasza specjalistyczna wiedza zapewnia optymalizację usług sieciowych, obniżenie kosztów i większą elastyczność, co umożliwia lokalnym przedsiębiorstwom osiągnięcie łączności globalnej.

Dzięki naszym ogromnym możliwościom osiągniesz sukces

Equinix i MAIN

Prywatna chmura MAIN

Nasze dedykowane środowisko wirtualne – z osobnymi hostami i zasobami dyskowymi – umożliwia utworzenie serwerów wirtualnych w Twojej własnej dedykowanej infrastrukturze i dynamiczne przypisanie do nich zasobów. Prywatna chmura MAIN wdrażana jest na platformie Equinix – globalnej platformie do integracji i łączenia cyfrowych procesów biznesowych oraz hostingu usług cyfrowych i ekosystemów umożliwiających bezpieczne skalowanie.

Optymalizacja IT dzięki zastosowaniu programu Performance Monitor

Po wykonaniu szczegółowej analizy bieżącego stanu opracowujemy wysoce efektywne rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i wdrażane w ramach infrastruktury Equinix. Łatwy w obsłudze i intuicyjny program Performance Monitor umożliwia monitorowanie i analizę wydajności bazy danych w Twojej infrastrukturze, jasno wskazując problemy dotyczące wydajności i precyzyjnie określając ich przyczyny.

Data Replicator

Data Replicator, nasze niezawodne narzędzie do replikacji danych w bazach danych Oracle, Microsoft SQL Server for Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL, zapewnia dostęp do kopii danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym bez wpływu na dostępność ani wydajność systemów źródłowych. Wdrożenia w centrach danych Equinix wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie utrzymania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric™

Korzystając z globalnych, programowalnych połączeń wzajemnych, ECX Fabric łączy na Platformie Equinix infrastruktury rozproszone i cyfrowe ekosystemy. To dostępne w ponad 35 lokalizacjach rozwiązanie zapewnia skalowalność, sprawność i łączność za pośrednictwem portalu samoobsługowego lub interfejsu API. Za pomocą jednego portu możesz mieć dostęp do każdego w dowolnej chwili, lokalnie lub w innej odległej lokalizacji.

 

Wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci

Negatywne doświadczenia klienta

Jak efektywnie świadczyć usługi IT, gwarantując odpowiedni poziom wydajności wszystkich systemów oraz wiedzę umożliwiającą ich prawidłowe utrzymanie?

Początki przygody w chmurze

Jakie pierwsze kroki należy podjąć w kierunku wirtualizacji poprzez migrację do chmury hybrydowej lub do większej liczby chmur podczas przechodzenia z CapEX na OpEx?

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa

Jak uniknąć negatywnych doświadczeń klienta i znaczącej utraty zysków wynikającej z niedostępności aplikacji? Jak zmierzyć wpływ przestojów w działaniu krytycznych systemów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

 

Optymalizacja Sieci

Jak pokonać ograniczenia związane z elastycznością i zmniejszyć koszty istniejących sieci MPLS i point-to-point w sytuacji wzmożonego ruchu sieciowego i coraz słabszej optymalizacji starzejących się sieci?