Bezpieczeństwo IT

Defend.IT jest polską firmą, stworzoną przez zespół doświadczonych specjalistów, dedykowaną branży bezpieczeństwa IT. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ochronie organizacji z sektora finansowego, rządowego, telekomunikacyjnego i przemysłowego.

Główne korzyści wspólnych rozwiązań:

Chroniące infrastrukturę sieciową:

 • Next Generation Firewall (zaawansowana sprzętowa zapora sieciowa)
 • Load Balancer (zarządzanie i optymalizacja ruchu sieciowego)
 • Web Aplication Firewall (ochrona aplikacji web’owych)
 • anty DDoS (ochrona przed atakami DDoS)

W zakresie ochrony infrastruktury IT:

 • Data Loss  Prevention (ochrona przed wyciekiem danych poufnych, wrażliwych, RODO)
 • Ochrona przed targetowanymi atakami (EDR, machine learning)
 • Ochrona Poczty (phishing, Malware, SPAM)

W zakresie ochrony przemysłowej infrastruktury krytycznej:

 • monitoring anomalii w informacjach przesyłanych do sterowników poprzez protokoły przemysłowe
 • galwaniczna separacja sieci IT/OT

Chroniące endpoint (końcówki), także mobilne:

 • wykrywanie urządzeń podłączonych do sieci (w tym smartfonów i tabletów)
 • „wymuszanie” procedur i norm bezpieczeństwa wymaganych przez sieć korporacyjną
 • BYOD (konteneryzacja)

Typu skaner podatności:

 • sieci/infrastruktury
 • aplikacji
 • IOT (Internet of Things)

Typu SIEM/Log manager/ analiza Big Data

Służące automatyzacji i organizacji SOC (Security Operation Center)

Typu Symulator do szkolenia pracowników działów cyberbezpieczeństwa

Kompleksowa usługa cyberbezpieczeństwa dla organizacji

 • Konsultacje – analiza wstępna, określenie zakresu i celów współpracy.
 • Przegląd systemów bezpieczeństwa – analiza poprawności konfiguracji zastosowanych urządzeń oraz systemów, testy i skany podatności:
  • pasywne lub aktywne
  • testy penetracyjne (przeprowadzanie kontrolowanego ataku lub rozpoznania na sieć informatyczną, witrynę, usługę lub aplikację internetową w celu wykrycia podatności, błędów konfiguracji oraz luk w zabezpieczeniach)
  • z zewnątrz lub wewnątrz organizacji
 • Projektowanie architektury bezpieczeństwa – na podstawie analizy przedstawiamy rekomendacje z ustaleniem priorytetów działań krytycznych i długofalowej strategii.
 • Wdrożenia – wprowadzanie narzędzi lub usprawnień wg ustalonego harmonogramu.
 • Wsparcie – bieżące wsparcie w oparciu o umowy
 • Szkolenia – oferujemy różnorodny zakres szkoleń, od specjalistycznych dla działu IT/cyberbezpieczeństwa po podnoszenie świadomości dla pracowników.

Skontaktuj się bezpośrednio ze mną lub wypełnij formularz

Zapraszam do współpracy
Adrianna Jabłońska
Partner Account Manager
+48 663 661 518
ajablonska@main.pl
calendly.com/ajablonska-main