Usługi serwisowe dla infrastruktury IT

ul. Cementowa 12b, 91-859 Łódź

Niver to integrator informatyczny posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w branży. Oferuje kompleksową obsługę informatyczną dla średnich i dużych firm, korporacji oraz instytucji. Świadczy usługi doradcze w zakresie wdrażania nowych systemów, struktur i rozwiązań oraz serwisowanie zaawansowanego sprzętu IT.

Współpracujące ze sobą firmy MAIN i Niver postawiły sobie za cel ułatwienie klientom drogi do chmury. Inżynierowie obu dostawców tworzą architektury wykorzystujące obecną infrastrukturę IT klienta oraz nowoczesne usługi chmurowe MAIN.. Finalnie klient otrzymuje optymalnie kosztowo i pod względem wydajności rozwiązanie wspierające biznes klienta.

Serwis i utrzymanie sprzętu i oprogramowania:

Awarie urządzeń komputerowych niosą ze sobą wysokie koszty związane z potencjalną utratą tych danych lub z przestojem części systemu. Awarie systemów informatycznych, szczególnie w przedsiębiorstwach o pracy ciągłej, powodują wymierne straty finansowe. Duża liczba użytkowników systemów informatycznych dostrzega te zagrożenia, a my chronimy swoich Klientów przed skutkami awarii systemów komputerowych, oferując swoim Klientom usługi serwisowe obejmujące zarówno sprzęt komputerowy jak i oprogramowanie. Serwis jest przygotowany do wspierania Klientów przy konfiguracji i zarządzaniu (w tym zdalnym) systemami komputerowymi.

  • Rozbudowa istniejącej infrastruktury

W przypadku konieczności rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej Klienci mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i doradztwo w czasie podejmowania decyzji. Specjalizujemy się w realizacjach kompleksowych usług serwisowych, obejmujących opieką całą infrastrukturę naszych Klientów.

Skontaktuj się bezpośrednio ze mną lub wypełnij formularz

Zapraszam do współpracy
Adrianna Jabłońska
Partner Account Manager
+48 663 661 518
ajablonska@main.pl
calendly.com/ajablonska-main