Zasadnicza różnica między chmurą prywatną i publiczną to współdzielenie zasobów. W chmurze publicznej infrastruktura IT – która jest współdzielona przez wielu klientów – należy do operatora i jest przez niego utrzymywana. Wielkość chmury publicznej daje duże możliwości skalowania w bardzo krótkim czasie, np. w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych.

Z drugiej strony chmura prywatna daje użytkownikowi większą kontrolę i możliwości lepszego dostosowania do określonego biznesu. Warto zwrócić uwagę, że może być zlokalizowana w firmowym centrum danych lub w ośrodku należącym do firmy hostingowej. Oferuje podobną elastyczność w dostępie do zasobów, ale jest mniej skalowalna. Mimo tej wady, chmura prywatna daje większą kontrolę, np. nad zabezpieczeniami. Dlatego jest idealnym wyborem dla większych przedsiębiorstw.

Chmura publiczna

Za sprawą współdzielenia zasobów dużej skali chmura publiczna cechuje się wysoką skalowalnością i stosunkowo niskimi kosztami użytkowania. Z tego samego względu może być jednak mniej bezpieczna niż chmura prywatna. W chmurze publicznej odpowiedzialność za zarządzanie środowiskiem spoczywa na dostawcy usługi. Przynosi to redukcję kosztów, a także umożliwia firmowemu działowi IT skupienie się na projektach, które bezpośrednio przekładają się na rozwój biznesu, bądź mają wpływ na optymalizację działania organizacji. Niestety wykorzystanie modelu chmury publicznej przynosi też nowe wyzwania związane z integracją między różnymi środowiskami chmurowymi czy lokalnymi zasobami.

Typowe zastosowania chmury publicznej to:

 • Chwilowe zaspokojenie potrzeb na moc obliczeniową i pamięci masowe – podczas skokowych wzrostów obciążenia firmy mogą skorzystać z zasobów chmurowych do obsłużenia zwiększonego ruchu.
 • Testowanie i rozwój aplikacji – budowanie środowiska testowego w chmurze jest łatwiejsze dzięki możliwości elastycznego sięgania po potrzebne zasoby i zwalniania ich, gdy prace nad aplikacjami nie są prowadzone.
 • Uruchamianie wirtualnych stacji roboczych – usługi typu Desktop as a Service eliminują konieczność prowadzenia złożonego wdrożenia własnej infrastruktury VDI.
 • Długoterminowa archiwizacja danych – pod warunkiem, że infrastruktura chmury publicznej spełnia wymagania narzucane przez regulacje prawne.
 • Wsparcie sprzedaży – w chmurze można uruchomić szereg aplikacji ułatwiających działania sprzedażowe, często na potrzeby konkretnych działań.
 • Aplikacje mobilne – niezależnie czy są używane wewnętrznie, przez partnerów, czy przez klientów, mogą być dostarczane z chmury publicznej ze względu na szeroki i łatwy dostęp do takiego środowiska.
 • Dane – zbierane z mediów społecznościowych, blogów czy forów internetowych zamiast przechowywać w lokalnym środowisku można łatwo przenieść i trzymać w chmurze. Z pomocą nowych usług chmurowych takie dane mogą być też łatwo przetwarzane.

W praktyce ten model jest stosowany przez najmniejsze firmy i startupy. Reszta – a są to w zdecydowanej większości firmy posiadające już własną infrastrukturę IT – nigdy nie decyduje się na przeniesienie całego środowiska IT do chmury publicznej.

Prywatna, publiczna, a może hybrydowa?

Chmura prywatna

Podstawową zaletą modelu prywatnej chmury obliczeniowej jest wysoki poziom kontroli nad całym środowiskiem oraz dopasowanie poziomu bezpieczeństwa do potrzeb, ale i możliwości danej firmy. W przypadku chmury prywatnej należy być przygotowanym na inwestycję w budowę i utrzymanie własnego centrum danych.

Mimo wyzwań oraz kosztów związanych w wdrożeniem i utrzymaniem, wiele większych firm decyduje się na budowę chmury prywatnej, m.in. ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem chmury publicznej. Potencjalne ryzyko naruszenia reputacji i utraty zaufania klientów na skutek włamania do chmury publicznej często jest wyceniane wyżej niż koszty budowy chmury prywatnej.

Typowe zastosowania chmury prywatnej:

 • Potrzeba zapewnienia wysokiej wydajności, np. do przetwarzania dużych ilości danych czy plików wideo.
 • Konieczność używania specyficznych rozwiązań sprzętowych.
 • Firma korzysta z aplikacji, które zachowują się w przewidywalny sposób od strony zapotrzebowania na zasoby i nie wymagają nadmiernych ilości przestrzeni dyskowej. Dodatkowym wskazaniem są aplikacje, których utrzymanie w chmurze prywatnej jest stosunkowo tanie.
 • Aplikacje, które jest trudno przenieść do chmury publicznej, a jednocześnie lepiej funkcjonują w środowisku chmurowym niż w tradycyjnym.

Wdrożenie bezpiecznej chmury prywatnej może stwarzać trudności, dlatego do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń często angażuje się zewnętrznego kontrahenta.

Chmura hybrydowa

Firmy, które chcą mieć pełną kontrolę nad częścią zasobów IT, ale jednocześnie zależy im na elastyczności oferowanej przez chmury publiczne, mogą sięgnąć po rozwiązania hybrydowe. Umożliwiają one, m.in. testowanie aplikacji w chmurze publicznej, a jednocześnie utrzymywanie krytycznych systemów w prywatnej infrastrukturze.

Chmura hybrydowa umożliwia przechowywanie i przetwarzanie ważnych informacji we własnej lub wynajętej serwerowni (chmura prywatna), a jednocześnie otwiera drogę do optymalizacji najbardziej obciążających działań, poprzez przeniesienie ich do chmury publicznej. Przykładowo, część zasobów może być przechowywana lokalnie, zapewniając zgodność z wymaganiami związanymi z ustawą o ochronie danych osobowych, a pozostałe zostają przeniesione do chmury publicznej. W ten sposób zachowuje się zgodność z regulacjami, ale też zyskuje elastyczność i niższe koszty utrzymania infrastruktury IT. Polskie firmy, jeśli już decydują się na wykorzystanie chmury publicznej, najczęściej chcą korzystać z centrów danych, które są zlokalizowane w naszym kraju.

Typowe zastosowania chmury hybrydowej:

 • Firma jest ograniczona regulacjami prawnymi, które utrudniają lub całkowicie wykluczają migrację niektórych danych lub aplikacji do chmury. Z drugiej strony dostawcy chmury stale poprawiają zgodność swoich środowisk z wymogami prawa, co otwiera drogę do budowy środowisk chmurowych nawet w przypadku najbardziej wrażliwych danych.
 • Firma bardzo szybko się rozwija, co wymusza odpowiednie skalowanie zasobów IT. W takiej sytuacji może brakować czasu lub pieniędzy na rozbudowę własnego środowiska. Model hybrydowy zakłada przeniesienie tylko części danych i aplikacji do chmury publicznej. W ten sposób można zwiększyć dostęp do zasobów IT i skalować je płynnie w miarę rosnącego zapotrzebowania, jednocześnie unikając pośpiesznego rozbudowywania lokalnego środowiska.
 • Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych. Można wykorzystać zasoby chmury publicznej zamiast utrzymywania własnego, zapasowego centrum przetwarzania danych. Chmura umożliwia korzystanie z tych zasobów na żądanie z rozliczeniem za zużytą moc obliczeniową od momentu awarii do przywrócenia sprawności podstawowego centrum danych przedsiębiorstwa.
 • Plany przywracania po awarii, w których wykorzystuje się chmurę publiczną. Chmura jest dobrym miejscem do przechowywania czy wykonywania kopii zapasowych aplikacji o mniejszym znaczeniu ze względu na stosunkowo niskie koszty.

Praktyka pokazuje, że to projekt budowy chmury prywatnej zwykle staje się przyczynkiem do dyskusji o chmurze hybrydowej. Firmy stają przed dylematem: kontynuować projekt z zewnętrznym dostawcą, czy postawić wyłącznie na rozwój prywatnej chmury (działającej lokalnie lub hostowanej). O wyborze i wskazaniu zasobów, które nadają się do przeniesienia do chmury publicznej, decyduje kilka czynników, przede wszystkim: koszty, bezpieczeństwo, wydajność i dostępność.

W większości zastosowań to właśnie chmura hybrydowa będzie najlepszym wyborem wielu firm. W tym modelu firmy mogą rozwijać własne, lokalne zasoby IT, a jednocześnie korzystać z różnych form przetwarzania w chmurze, aby zwiększać elastyczność i przyspieszać wprowadzanie innowacji biznesowych. Z drugiej strony wdrażanie chmury hybrydowej to dość powolny proces.

Mogą upłynąć lata, zanim przedsiębiorstwo zbuduje prawdziwie hybrydową chmurę, dobrze dostosowaną do osiągania założonych celów biznesowych. Praktyczne obserwacje pokazują, że średnio potrzeba 18 miesięcy, aby uporać się z wprowadzeniem zmian w aplikacjach, technologii i organizacji. Jednym z wyzwań jest utrudniona integracja pomiędzy usługami z powodu braku spójności danych.

Zobacz również

16 gru 2021 Strefa Eksperta

Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniu Disaster Recovery as a Service w zapasowym centrum danych, Turbine Analytics zapewnia sobie ciągłość biznesową.

10 lip 2019 Strefa Eksperta

Jak dobrać do specyfiki własnego biznesu odpowiedni model chmury – prywatny, publiczny, hybrydowy? Decyzja zależy od usług, z których korzysta przedsiębiorstwo oraz możliwości integracji wybranego modelu z istniejącą infrastrukturą.

16 maj 2019 Strefa Eksperta

Oparta na rozwiązaniu Cisco UCS hiperkonwergentna platforma HyperFlex oferuje nowy poziom efektywności działania i możliwości adaptacyjnych w centrum danych. Pozwala też w pełni wykorzystać potencjał infrastruktury opartej o serwery x86. Cisco HyperFlex jest także znakomitą platformą dla serwerów dedykowanych, wynajmowanych w zewnętrznym data center.