Moovem - Monitoring aplikacji opartych o Java

Innowacyjne narzędzie do diagnostyki aplikacji opartych o Java

Wielowymiarowa detekcja błędów i diagnostyka aplikacji.
Moovem zapewnia monitoring dowolnych aplikacji oraz ich otoczenia. Bez znaczenia jest technologia i dostawca. Wyniki monitorowania prezentowane są w różnych wymiarach: technicznym, biznesowym, czy też w wymiarze związanym z bezpieczeństwem przetwarzania danych niejawnych. Użytkownicy decydują czy dane mają być przedstawiane w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy.
Najważniejsze cechy rozwiązania:
Centralny widok, nazwany jest Galaktyką nie wymaga on żadnej wstępnej konfiguracji. Galaktyka pokazuje wszystkie żądania obsługiwane przez monitorowane serwery aplikacji. Poszczególne instancje rozróżniane są konfigurowalnymi kolorami. Nie ma znaczenia technologia czy warstwa prezentacja, szyna usług (ESB) czy silnik procesów biznesowych (BPM). Spowolnienia, błędy, zawieszenia się pojedynczych instancji są natychmiast doskonale widoczne –na widoku pojawiają się puste przestrzenie, zmienia się ilość punktów, punkty przemieszczają się w kierunku górnej krawędzi wykresu.
Śledzenie i korelacja pojedynczych transakcji w rozwiązaniu nie trzeba „wstrzykiwać” syntetycznych korelatorów, aby „odtworzyć” transkacje użytkownika, który skarży się na nieprawidłowe działanie systemu. Możemy odszukać go po dowolnym identyfikatorze, a następnie wyświetlić listę transakcji, która została przez niego wykonana w monitorowanym systemie, wraz z parametrami, którymi posługiwał się wysyłając żądania do serwera aplikacji. Możemy precyzyjnie określić dlaczego doszło do powstania problemu.
Analiza i raporty– Rozwiązanie zapisuje cały ruch, a więc pojedyncze transakcje. Dane nie są agregowane, a więc nie są tracone żadne informacje. Dowolny raport i dowolny wskaźnik może być z łatwością stworzony. Oprócz zestawu standardowych, wbudowanych raportów analitycznych, umożliwiających prezentację danych historycznych, narzędzie daje użytkownikom potężne możliwości każda dana zgromadzona w bazie  może zostać pobrana za pomocą dostarczonego sterownika.

Skontaktuj się bezpośrednio ze mną lub wypełnij formularz

Zapraszam do współpracy
Adrianna Jabłońska
Partner Account Manager
+48 663 661 518
[email protected]
calendly.com/ajablonska-main