Poświęć zaledwie 3 minuty, wypełnij poniższą ankietę i wygraj!

Infrastruktura

Czy Pana/Pani organizacja posiada własną dedykowaną infrastrukturę IT?

Czy w Pana/Pani organizacji istnieje obecnie lub w niedalekiej przyszłości zaistnieje potrzeba rozwoju infrastruktury IR - serwerów i macierzy?

Czy Pana/Pani organizacja korzysta już z usług zewnętrznego DATA CENTER?

Czy Pana/Pani organizacja jest zainteresowana skorzystaniem z usług Private Cloud w zewnętrznym DATA CENTER?

Czy Pana/Pani organizacja jest zainteresowana usługami typu MaaS - Bare Metal As a Service - serwerów dedykowanych w zewnętrznym centrum danych?

Bezpieczeństwo

Czy Pana/Pani organizacja planuje obecnie inwestycje związane ze zwiększeniem klasy dostępności systemów informatycznych?

Elastyczność

Czy dla Pana/Pani organizacji ze względu na prowadzoną działalność biznesową, ma duże znaczenie szybka możliwość rozwoju infrastruktury IT?

Jeśli tak, to dlaczego? (proszę opisać)

Korzyści/koszty

Proszę zaznaczyć, które z punktów są dla Pana/Pani organizacji priorytetem:

Opisowe

Proszę krótko opisać jakie usługi zewnętrznego DATA CENTER i dlaczego widziałbyś w swojej infrastrukturze IT?

Proszę krótko opisać z perspektywy swojej organizacji spostrzeżenia - mocne i słabe strony zewnętrznego DATA CENTER?

DANE


 

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie „Jazda najnowszą Hondą NSX w Lipsku” oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych MAIN sp. z o.o. i innych podmiotów z EIP Group. Zgoda jest dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody.

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Jazda najnowszą Hondą NSX w Lipsku” jest MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie, jego organizacji, wyłonienia zwycięzcy, a także w celach marketingowych administratora danych i podmiotów z grupy kapitałowej EIP Group. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności konkursu lub pod adresem e-mail: iod@eipgroup.pl.